Specialistundersköterska barn och ungdomssjukvård

Är du undersköterska och vill lära dig något nytt? Eller vill du utvecklas i din nuvarande yrkesroll? Tycker du att det är stimulerande att arbeta med barn och ungdomar, då kan detta vara utbildningen för dig!

Utbildningen kommer att ge dig fördjupade kunskaper inom barn- och ungdomssjukvård. Du kommer möta barn och ungdomar, nyfödda och för tidigt födda och kommer utveckla spetskompetens bl a inom omvårdnad med fokus på patientsäkerhet, basal och specifik vårdhygien. Din specialisering kommer även att öka din medvetenhet om kommunikationens betydelse, empatiskt bemötande, professionellt förhållningssätt och självinsikt i mötet med barnet och dess anhöriga.

Som specialistundersköterska arbetar du i vårdteam (tvärprofessionellt) med sjuksköterska, barnmorska eller läkare, där du kommer utvecklas till att självständigt bedriva personcentrerad omvårdnad.

Innehållet i utbildningen är framtaget av arbetslivet för att hålla en hög kunskapsnivå som matchar de krav som ställs från arbetslivet och du kommer vara väl rustad att möta dem!

Efter avslutad utbildning kan du bland annat arbeta i barnsjukvård på barnavdelning, neonatalavdelning eller BB-avdelning men också i kommunal verksamhet.

Innehåll

 • Introduktion, yrkesansvar och patientsäkerhet, 10 p
 • Barnets fysiska, psykosociala utveckling, 10 p
 • Pediatrisk omvårdnad, 35 p
 • Neonatologi, 30p
 • Handledning, pedagogiskt förhållningssätt och kommunikation, 15 p
 • LIA inom BB-vård, 20 p
 • LIA inom barn- och ungdomssjukvård, 20 p
 • LIA inom neonatalvård, 20 p
 • Barn och ungdomars livsvillkor, 20 p
 • Examensarbete, 20 p

 

Upplägg

Utbildningen pågår 1 år och har en studietakt på 100%, vilket motsvarar en heltidstjänst. Studierna bedrivs på distans med platsbundna träffar i Växjö. Träffarna sker en till två gånger per månad och pågår två till fyra dagar. Dessa varvas med självstudier, grupparbeten och handledning via studieplattform.

Studera delvis på distans innebär stor frihet och stort eget ansvar. Det innebär att du kan studera var och när du vill förutsatt att du kan medverka vid de obligatoriska moment som finns. Det krävs självdisciplin och att du håller dig uppdaterad på studieplattformen. Du behöver i god tid planera din tid för studier så du hittar en bra struktur som fungerar för dig och din livssituation.

En del av utbildningen består av LIA (lärande i arbete). Under LIA omsätter du dina teoretiska kunskaper från utbildningen på klinik och tränar på din nya yrkesroll. Skolan försöker i möjligaste mån ordna LIA-plats på hemort, vilket vi dock inte kan garantera. Om inte LIA kan erbjudas på hemort erbjuder LIA inom region Kronoberg.

Datorkunskap
Eftersom utbildningen till stor del är webbaserad är det en förutsättning att du har goda kunskaper i datorhantering. Det är dock inget behörighetskrav. Du bör även ha tillgång till dator med internetuppkoppling. För dig som bor i närheten finns datorer att tillgå på skolan.

Studiestöd
Du som går utbildningen kan söka bidrag från CSN.

Särskilt pedagogiskt stöd
Är du i behov av särskilt pedagogiskt stöd i din utbildning? Kontakta YH Region Kronoberg.

Validering
Har du redan kunskap motsvarande en eller flera av utbildningens kurser eller erfarenhet inom vårdyrket kan du validera dessa och därmed förkorta din utbildning. Du har möjlighet att validera både ämneskurser och LIA.

Kostnader
Du står själv för kostnader för resor och logi i samband med träffarna i Växjö. Skolan har inget boende för uthyrning. Litteraturkostnader tillkommer.

Behörighet
Vård- och omsorgsprogrammet (eller motsvarande) med minst godkänt betyg (3, G eller E):

 • Etik och människans livsvillkor,
 • Hälsopedagogik,
 • Medicin 1,
 • Psykiatri 1,
 • Psykologi 1,
 • Specialpedagogik 1,
 • Svenska 2 (altenativt Svenska som andraspråk 2) 
 • och Vård- och omsorgsarbete 1 och 2

Minst 1 års yrkesverksamhet på heltid som utbildad undersköterska inom vård och omsorg.

Utbildningslängd 200 YH-poäng, 2 terminer
Utbildningsplatser 20 platser
Studietakt Heltid
Studieform Delvis distans med platsbundna träffar i Växjö
Examen Yrkeshögskoleexamen (eftergymnasial utbildning)

Kontakt
pernilla.johansson@kronoberg.se, Utbildningsledare
carina.weidmert-strandberg@kronoberg.se   Utbildningsledare