Specialistundersköterska Operation, anestesi och intensivvård

Är du intresserad av ny kunskap, ny karriär? Eller vill du utvecklas i din nuvarande yrkesroll? Att arbeta som undersköterska på operation eller på intensivvårdsavdelning innebär att du dagligen handskas med avancerad teknik och svårt sjuka patienter.

Är du intresserad, men osäker på vad arbetet innebär? Kontakta utbildningsledare för eventuell hospitering inom operation eller intensivvård.

Du utvecklar spetskompetens när det gäller att arbeta med medicinteknisk utrustning, förberedelse och iordningställande av operationssal, basal och specifik vårdhygien, vikten av kommunikation och bemötande samt patientens integritet och självbestämmande. Din specialisering som undersköterska innebär kunskaper om krishantering, akut omhändertagande, teamarbete, specifik omvårdnad samt vård vid livets slut.

Innehållet i utbildningen är framtaget av arbetslivet för att hålla en hög kunskapsnivå som matchar de krav som ställs från arbetslivet och du kommer vara väl rustad att möta dem! Efter avslutad utbildning kan du arbeta på avdelningar som riktar sig mot operation, anestesi eller intensivvård.

Att studera på distans

Utbildningen pågår 1 år och har en studietakt på 100%, vilket motsvarar en heltidstjänst. Att studera på delvis distans innebär stor frihet och stort eget ansvar. Det innebär att du kan studera var och när du vill förutsatt att du kan medverka vid de obligatoriska moment som finns. Det krävs självdisciplin och att du håller dig uppdaterad på skolans lärplattform. Du behöver planera din tid för studier så du hittar en bra struktur som fungerar för dig och din livssituation.

LIA (lärande i arbete)

Utbildningen innehåller LIA, 7 veckor inom intensivvård samt 7 veckor inom operation/anestesi. Under LIA omsätter du dina teoretiska kunskaper från utbildningen ute på klinik och tränar på din nya yrkesroll. LIA-plats söks av skolan. Skolan försöker i möjligaste mån ordna LIA-plats på hemort, vilket vi dock inte kan garantera. Om  LIA inte kan erbjudas på hemort erbjuder vi LIA inom region Kronobergs två sjukhus.

Upplägg

Studierna till specialistundersköterska operation, anestesi, intensivvård bedrivs delvis på distans med träffar i Växjö och vid vissa tillfällen i Ljungby. Träffarna sker i varje kurs och pågår ca 3 dagar. Dessa varvas med självstudier och handledning via gruppdiskussion/ chatt. Upplägg och innehåll för träffarna utgör basen för kursens innehåll i form av exempelvis föreläsning, grupparbete, diskussioner, övningar samt muntliga, skriftliga eller praktiska examinationer.

Som studerande har du tillgång till en utbildningsplattform. Det är en sluten plattform som du kan nå hemifrån via webben. Här publiceras information som rör utbildningen, till exempel studiehandledning, schema, uppgifter, forum för reflektioner och loggbok. Du kan även ha diskussioner med klasskamrater (chatt) eller genomföra examinationer.

  • Introduktion, lagstiftning, patientsäkerhet, kvalitetearbete och yrkesansvar  10p
  • Vårdhygien, sterilitet och vårdrelaterade infektioner 15p
  • Anatomi, fysiologi och patofysiologi 20p
  • Medicinsk teknik, 10p
  • Omvårdnad inom operation och anestesi 25p
  • Omvårdnad inom intensivvård, 25p
  • Lärande i arbete inom anestesi och operation 35p
  • Lärande i arbete inom intensivvård 35p
  • Kommunikation och handledning 15p
  • Examensarbete 10p

Studiestöd
Du som går utbildningen kan söka bidrag från CSN.

Särskilt pedagogiskt stöd
Är du i behov av särskilt pedagogiskt stöd i din utbildning? Kontakta YH Region Kronoberg.

Validering
Har du redan kunskap motsvarande en eller flera av utbildningens kurser eller erfarenhet inom vårdyrket kan du validera dessa och därmed förkorta din utbildning. Du har möjlighet att validera både ämneskurser och LIA.

Behörighet
Vård- och omsorgsprogrammet (eller motsvarande) där följande kurser måste ingå med minst godkänt betyg: Svenska 2 (altenativt Svenska som andraspråk 2)

Minst 1 års arbetslivserfarenhet som utbildad undersköterska eller motsvarande

Kostnader
Du står själv för kostnader för resor och logi i samband med träffarna i Växjö och Ljungby. Skolan har inget boende för uthyrning. Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningslängd 200 YH-poäng, 2 terminer
Utbildningsplatser 20 platser
Studietakt Heltid
Studieform Delvis distans med platsbundna träffar i Växjö, vissa tillfällen i Ljungby
Examen Yrkeshögskoleexamen (eftergymnasial utbildning)

Kontakt
Anna Rydén, Utbildningsledare