CAD-konstruktör produktutveckling bild

CAD-konstruktör produktutveckling

Utbildningen till Cad-konstruktör ger dig verktygen att planera och utföra konstruktionsarbete såväl vid nykonstruktion som vid optimering av befintlig produkt. Du skapar hållbara produkter för alla olika branscher på arbetsmarknaden.

Under utbildningen får du lära dig om projektledning, ekonomiska aspekter och hur du möter kundernas krav. Du får även kunskaper om de tillverkningstekniker och produktutvecklingsprocesser som används vid tillverkning av plastkomponenter. Du får specialiserade kunskaper inom konstruktion och modellering i CAD-verktyg för komponenter i plast och metall.

Efter avslutad utbildning har du kompetens att självständigt konstruera en mekanisk produkt samt välja lämplig tillverkningsmetod för att nå en optimal konstruktion. Du kommer kunna delta i utvecklingsprojekt tillsammans med angränsande yrkesroller och ha förmågan att använda rätt metodik i utvecklingsprocessens olika faser.

Utbildningen matchar arbetsmarknadens efterfrågan och krav på Cad-konstruktörer. Medtech och grön energi och är på stark frammarsch och gör att allt högre kravställning kommer upp för kompetens inom produktion av hållbara produkter.

Efter din utbildning kan du arbeta som:

 • CAD-konstruktör
 • CAD-ritare.
 • Produktutvecklare
 • Projektledare

För att vara behörig till utbildningen behöver du, utöver grundläggande behörighet till yrkeshögskolan, kunskaper som motsvarar godkänt betyg i:

 • Matematik 2
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Har du fått kunskaper på annat sätt finns möjlighet att göra ett prov som bedömer din reella kompetens.

Du behöver dessutom minst tolv månaders yrkeserfarenhet inom något av följande arbetsområden:

 • Fordon
 • Industri
 • Life science
 • Energi
 • Projektledning
 • Produktion
 • Montering
 • IT
 • Design

Eller närliggande områden som har givit dig branschförståelse.

Har du frågor? Kontakta:
Annika Lund, Utbildningsledare
073-146 34 43

Händelser

april 2024