Elkraftsingenjör - Projektering och beredning bild

Elkraftsingenjör - Projektering och beredning

Ett modernt samhälle ställer krav på hållbara och säkra elanläggningar.
Utbildningen till Elkraftsingenjör ger dig fackmässig el-teknisk kompetens för att kunna utföra kvalificerade arbetsuppgifter, beroende på erfarenhet och bakgrund, som planerare, beredare, konstruktör, projektör eller projektledare hos såväl konsulter, nätägare, kraftbolag som deras leverantörer. Eftersom utbildningen är framtagen i samarbete med branschen är innehållet skräddarsytt efter de aktuella behoven.

Som Elkraftsingenjör kommer du att ha ett utmanande och varierande arbete. Du kommer att arbeta såväl med det senaste inom teknik och förnyelsebar energi, som äldre befintlig och mer traditionell teknik. Att utbilda sig till Elkraftsingenjör vid Yrkeshögskolan Syd ger möjlighet till arbete i flera verksamheter med olika inriktningar, allt från eldistribution till industrier och konsultföretag med arbete mot såväl låg som högspänningsrelaterade anläggningar.

Framtidsutsikter
Elkraftsingenjören arbetar inom infrastruktur hos såväl nätägare, kraftbolag som deras leverantörer. Den stora utbyggnaden av förnybar elproduktion och strävan efter en integrerad europeisk elmarknad leder till mycket omfattande investeringar i våra elnät. Det gäller också att förnya och underhålla befintliga anläggningar i lokala distributionsnät, stamnät och regionnät. Därför behövs det enligt branschen ett tillskott på ca 8000 Elkraftsingenjörer de närmaste åren. De planerade satsningarna på infrastruktur och anläggningar inom järnväg och annan spårbunden trafik breddar också möjligheterna för utbildade Elkraftsingenjörer.

Branschen strävar mot heterogena organisationer. Därför välkomnas kvinnor att välja yrkesrollen. Enligt Arbetsförmedlingen råder det för närvarande (2016) mycket stor brist och även på längre sikt (5-10 år) kommer det att råda liten konkurrens om jobben.

LIA
Sammanlagt 22 av utbildningens 80 veckor består av lärande i arbete - LIA på företag i branschen. Du väljer själv företag och ort där du vill göra dina LIA-perioder.

Behörighet
För att bli behörig till Elkraftsingenjörsutbildningen behöver du göra ett antagningsprov. Provet måste göras för att man ska anses behörig att gå utbildningen.