Entreprenadingenjör - Bygg & Anläggning bild

Entreprenadingenjör - Bygg & Anläggning

Vill Du utbilda till dig en av nyckelpersonerna i olika bygg- och anläggningsprojekt? Då är vår utbildning till Entreprenadingenjör det rätta valet för dig! Du blir spindeln i nätet i bygg- och anläggningsprojekt!

Som entreprenadingenjören arbetar du i nära samarbete med platschefen och olika projektdeltagare som alltid måste ligga steget före. Du planerar och samordnar bygg- eller anläggningsprojekt avseende tid, material och personal.

Utbildningen ger dig rätt kompetens som efterfrågas av branschen. Du får bland annat kunskaper om bygg- och anläggningsprocesser, branschens standardavtal, kvalitets, miljö- och arbetsmiljö, upphandlingsbestämmelser, kalkyl- och produktionsplanering samt produktionsekonomi, praktiskt ledarskap och organisationsutveckling knuten till branschen. Du får färdigheter i använda digitala verktyg i olika skeden av projektet. Du lär dig att upprätta planeringsunderlag, anbuds- och produktionskalkyler, inköp, skriva avtal, sammanställa prognoser och kostnadskalkyler för olika skeden av bygg- och anläggningsprocessen.

Efter avklarad utbildning skulle du kunna arbeta som entreprenadingenjör, anbudsingenjör, projektingenjör eller KIP-ingenjör i bygg- och anläggningsbranschen – en yrkesroll som innebär omväxlande arbete och stor delaktighet med väldigt goda utvecklingsmöjligheter.

Du behöver ha grundläggande behörighet för yrkeshögskola.