Auktorisation inom lågspänning bild

Auktorisation inom lågspänning

Yrkesutbildaren och nätverket Elsäkerhet erbjuder två terminers halvfart YH-utbildning

Skaffa Dig behörighet att starta eget elföretag och utföra eltjänster.
Du kommer efter utbildningen få arbeta med uppdrag som gör Dig ansvarig för egna och andra elektrikers elinstallationer.

Under utbildningen får du certifikat i de fyra kurser som elsäkerhetsverket kräver i ELSÄK-FS 2017:4 för att begära ut auktorisation lågspänning. Observera att de fyra års arbetslivserfarenhet som också förväntas ligger på ditt ansvar att visa upp.

Utbildningen leder till att du kan arbeta som ansvarig för elinstallatörerna på ett installationsföretag inom lågspänning alternativt starta ett eget elföretag. Auktorisationen är även en dörröppnare för andra uppdrag i elbranschen.

Förkunskapskrav är betyg från El och Energiprogrammet eller motsvarande utbildning samt minst ett års arbetslivs-erfarenhet.
Om du inte uppfyller behörighetskraven enligt ovan görs en individuell prövning av dina övriga meriter.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel.

Ingående Kurser:

  • Regler och standard - Preparandkurs
  • Elmaskiner 12 YhPo
  • Elinstallationer i byggnader 40 YhPo
  • Anläggningar för produktion och överföring av ström  40 YhPo

Totalt kurspoäng 92 YhPo

Studietiden är förlagd under 36 veckor.

Start september 2024 med avslut maj 2025.

För de som ej har kursintyg för Regler och standards kommer denna kurs erbjudas som preparandkurs gratis vid sidan om.

Undervisning sker halvfart under två kvällar/vecka på distans.

Verkstad och laborationer sker i våra fullt utrustade lokaler i Habo.

Kontakt
Anders Rickman
Verksamhetschef
072 447 12 78