Ledande montör inom el- och energi bild

Ledande montör inom el- och energi

Yrkesutbildaren och nätverket Elsäkerhet erbjuder en termins halvfart YH-utbildning

För Dig som idag arbetar som elektriker och som i en nära framtid vill axla uppdraget som ledande montör.
Kunskaper om vad uppdraget som ledande montör innebär och vilka ansvarsområden som brukar ingå.

Under utbildningen får du kunskaper om det regelverk och avtalspunkter som är kopplade till uppdraget. Observera att det alltid är den enskilda elinstallationsfirman som utser vilka som får uppdraget som ledande montör.

Utbildningen leder till att du tryggt kan arbeta som ledande montör på ett installationsföretag inom lågspänning. Även arbeten inom energisektorn öppnas upp genom denna utbildning.

Förkunskapskrav är betyg från El och Energiprogrammet eller motsvarande utbildning samt minst ett års arbetslivs-erfarenhet.
Om du inte uppfyller behörighetskraven enligt ovan görs en individuell prövning av dina övriga meriter.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel.

Ingående Kurser:

  • Arbetsmiljö och säkerhet 15 YhPo
  • Kontroll före drifttagning 10 YhPo
  • Projektledning och ledarskap 15 YhPo
  • Uppdraget som ledande montör 15 YhPo

Totalt kurspoäng  55 YhPo

Studietiden är förlagd under 21 veckor.

Start september 2024 med avslut i januari 2025.

Undervisning sker halvfart under två kvällar/vecka på distans.

Verkstad och laborationer sker i våra fullt utrustade lokaler i Habo.

Kontakt
Anders Rickman
Verksamhetschef
072 447 12 78