Solenergiprojektör bild

Solenergiprojektör

Utbilda dig till Solenergiprojektör

2023 höjde EU sitt mål till att 45% av all energi 2030 skall vara förnybar. De energikällorna som pekades ut som viktigast var sol och vind.

Hos oss får en utbildad solenergiprojektör kunskap om regelverk, elsäkerhet, lönsamhet och energilagring. I utbildningen ingår två av fyra auktorisationskurser för lågspänningscertifikat och återstående två erbjuds vid förfrågan. Detta gör att denna YH-utbildning är extra förmånlig för den som vill ha en bred kompetens.

Det dagliga arbetet som solenergiprojektör sker i kontakt med kund eller vid datorn. Att leda projekt, räkna på anbud, vägleda montörer och ta fram bygghandlingar är vardagliga arbetsuppgifter. Kunderna kan vara allt från privatpersoner utan egen elkompetens till en större industri som vill bli självförsörjande på el, fokus måste därför ligga på att bedöma vad varje enskild kund är i behov av.

Yrkesutbildaren Habo ingår i det rikstäckande nätverket Elsäkert som har en lång och bred nationell erfarenhet av el- och energiutbildningar. Inom nätverket finns det experter att tillgå som gör att varje kurs blir unik och med hög kvalitet.

Utbildningens mål
Efter utbildningen har Du kompetens att arbeta som projektör inom solenergi/laddning/energilagring. Kompetens som också är gångbart i olika projektledaryrken samt för andra yrken kopplade till försäljning inom el- och energibranschen.

Utbildningens innehåll
Denna utbildning öppnar upp många yrkesutgångar. Förutom flera viktiga auktorisationskurser får Du kunskap om framtidens smarta elnät och hur de gröna energislagen passar in.

Vi börjar med kunskaper i ellära för att succesivt väva in CAD, ekonomi, projektledning, regler och standards, byggstandards samt energiproduktion. I denna nya utbildning har vi valt att lägga ett ökat fokus på smarta elnät, framtidens solenergisystem samt energilagring som är en växande sektor.

 • Att utifrån förfrågningsunderlag skapa anbud
 • Byggprocessen och branschens standarder och regler
 • Ellära för solenergiprojektörer
 • Energiproduktion och dess miljöavtryck
 • Energilagring och smarta elnät
 • Entreprenadjuridik och upphandlingar
 • Kalkylera internkostnader
 • Kvalitet, miljö och säkerhet vid projektering
 • Projektera solcellsanläggningar med CAD
 • Projektekonomi
 • Produktkunskap kring utrustning och komponenter
 • LIA – lärande i arbete (16 veckor)
 • Examensarbete


Mer information om studieorter och studieupplägg
Du söker till denna distansutbildning i Habo via länken till höger. Undervisningen som sker digitalt spelas in och kan återses vid behov. Lektionerna kraftsamlas till två dagar i veckan och övrig tid sker grupp och handledarkontakter.
Vissa obligatoriska moment sker på plats i vårt Utbildningscenter i Habo.

Kontakta vår verksamhetschef för att höra mer om utbildningen och dess upplägg.

Kontakt
Anders Rickman
072-447 12 78