Arena Yrkeshögskola bild

Arena Yrkeshögskola

Arena Yrkeshögskola är tillsammans med vårt systerföretag Arena Utbildning ledande på yrkesutbildning i Sverige. Vi har tusentals studerande inom vård och omsorg, barn och fritid, lager och logistik samt teknik och tillverkning. Vår verksamhet finns i bland annat Stockholm, Falun, Malmö, Borås, Västerås, Kalmar och Luleå. Dessutom har vi en egenutvecklad lärplattform som möjliggör flexibel utbildning i hela landet.

Våra utbildningsföretag ingår i Arenakoncernen som har cirka 2000 anställda på 83 orter. I koncernen återfinns bl a Arena Personal, Arbetslivsresurs, Niana och gymkedjan World Class. Fokus ligger på rekrytering, bemanning, ledar- och personalutveckling, omställning, rehabilitering, kompetensutveckling eller proaktiva hälsotjänster.

Reliningstekniker

Arena Yrkeshögskola

Är du intresserad av grön teknik, problemlösning och omväxlande arbetsuppgifter? Då ska du söka vår utbildning till reliningstekniker på distans i Kristianstad.

Projektledare Relining är en utbildning för dig som är intresserad av att jobba i en framtidsbransch med både stark ekonomisk och teknisk utveckling. Här finns ett stort miljömässigt perspektiv, då läckande avlopp är något av en tickande bomb i vårt samhälle.

Inom branschen finns det ett stort behov ute på fältet i roller som reliningstekniker och arbetsledare, men även en hög efterfrågan på projektledare, så utvecklingsmöjligheterna är goda.

Det finns en enorm brist på yrkesutbildad personal i branschen och detta beror främst på att det i princip inte har funnits några direkta utbildningar inom denna gren av VVS (fastighet) och VA (mark) som entydigt har inriktat sig på relining. Med två olika inriktningar är framtidsutsikterna för jobb mycket stora.

I huvudsak så handlar yrket om att renovera eller reparera befintliga avloppsledningar och system i fastigheter och mark. Själva arbetsuppgifterna är omväxlande och ofta kräver det en bra problemlösningsförmåga för att kunna utföra arbetet så smidigt och effektivt som möjligt, med ett gott slutresultat.

Det finns flera olika yrken inom branschen, men på det stora hela så finns det tre olika yrkesgrupper inom relining.

 • Reliningstekniker
 • Arbetsledare Relining
 • Projektledare Relining

Utbildningen
Vi träffas 3 gånger per termin och då 1-2 dagar vardera. Då genomför vi främst praktiska övningar där verktyg och maskiner ingår. Dessa träffar är primärt förlagda till Kristianstad.

Föreläsningar via Teams sker cirka två gånger per vecka och föreläsningstiderna är oftast cirka 3 timmar långa. Övrig tid ägnas åt självstudier.

Utbildningsstart
2024-08-23
Utbildningsslut
2025-06-30
Studietakt
100%
YH poäng
200 YH-poäng (ca. 1.0 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-05-31
Branscher
Bygg & fastighet
Ekonomi, admin, sälj
Teknik & tillverkning
Studieort
DISTANS (Kristianstads kommun)

Rörinspektör - Mark/Fastighet

Arena Yrkeshögskola

Utbildningen för dig som är intresserad av miljö, vatten och samhällsfrågor - Rörinspektör mark/fastighet är en distansutbildning i Stockholm.

En av de viktigaste frågorna är rent vatten och sanitet samt hållbara städer och samhällen. Som rörinspektör blir du en viktig kugge i detta arbete, med stort fokus på grön teknikutveckling.

I Sverige har vi många föråldrade avlopps- och  vattenledningar, detta i kombination med en för låg förnyelsetakt. När befolkningen ökar måste samhället satsa på nyanläggning av ledningar - med stora krav på att uppfylla stränga regelverk och miljömålför att kunna skydda och bevara en av våra viktigaste resurser, vattnet. Branschen har stort behov av utbildade rörinspektörer för att kunna bygga och underhålla bostäder och fastigheter.

Tekniken inom denna bransch uppdateras ständigt, vilket ger dig som rörinspektör möjligheten att avhjälpa problem som till exempel sprickor och läckage, sättningar, rotgenomträngning och skarvförskjutningar. Man kan använda sig av kameravagnar som filmar rör med ett par meters diameter, men även nyttja fiberoptik för millimetersmå rör. Efter en genomförd inspektion ger rörinspektören ett utlåtande till kunden, för att sedan gemensamt bestämma hur man ska åtgärda eventuella funktionsfel.

Du och dina kollegor har ett gemensamt ansvar för produktion och att se till att projektteamet hela tiden strävar mot gemensamma mål. Det kan även förekomma ett visst ekonomiansvar.

Efter avslutad utbildning kommer du att kunna arbeta både inom VA- och VVS-sektorn. Det gör att du är intressant både för kommuner och privata företag och karriärvägarna är många.

Distansutbildning
Utbildningen innehåller 1-2 fysiska träffar per termin på 1-2 dagar vardera. Då genomför vi främst praktiska övningar där vi går igenom och övar på de metoder och teknologier som används generellt i branschen. Föreläsningar genomförs via Microsoft Teams cirka 2–3 gånger per vecka. Övrig tid ägnas åt självstudier.

Behörighet
I grundläggande behörighet till yrkeshögskolan behöver du godkända betyg i någon av kurserna:
- Svenska 1/Svenska A/Svenska som andraspråk 1/Svenska som andraspråk A eller motsvarande kunskaper
- Engelska 5/Engelska A eller motsvarande kunskaper

Har du frågor? Då är du välkommen att höra av dig till Carl Plogbäck, 070-751 89 86

Utbildningsstart
2024-08-26
2025-09-01
Utbildningsslut
2026-02-28
2027-02-28
Studietakt
100%
YH poäng
300 YH-poäng (ca. 1.5 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-05-31
Branscher
Bygg & fastighet
Teknik & tillverkning
Studieort
DISTANS (Stockholms kommun)

Rörnätstekniker / Arbetsledare - Rörnätsteknik

Arena Yrkeshögskola

Är du intresserad av teknik, miljö och hållbara lösningar för framtidens vattenförsörjning?

Det finns mycket goda utsikter på arbetsmarknaden för den som utbildar sig till rörnätstekniker. Under de närmaste 20 åren är bedömningen att man behöver öka investeringarna 3–4 gånger i förnyelsen av VA-näten. Samtidigt saknas det kompetent arbetskraft.

Utbildningens upplägg
Utbildningen innehåller 1-2 fysiska träffar per termin på 1–4 dagar vardera. Då genomför vi främst praktiska övningar där verktyg och maskiner ingår. Då vi har deltagare från hela Sverige försöker vi att planera träffarna till strategiska orter som är lätta att ta sig till. 

Vi har föreläsningar via Teams 1-2 gånger per vecka. Föreläsningstiderna är oftast cirka 3 timmar långa. 

En rörnätstekniker har ett roligt, varierande och mycket viktigt jobb, blanda annat kommer du att ansvara för att: 

 • Producera och distribuera dricksvatten. 
 • Se till att vatten- och avloppsledningar fungerar på ett säkert sätt. 
 • Underhålla rör och ventiler. 
 • Reparera och förnya vattenledningar. 
 • Genomföra läcksökningar, spolningar och inspektion av ledningar. 
 • Se över åtgärder vid driftstörningar på vatten- och avloppsnät. 
 • Analysera, planera, ta fram projektbeskrivningar och genomföra möten.

Efter avslutad utbildning kommer du att kunna arbeta som: 

 • Rörnätstekniker VA 
 • Driftplanerare VA 
 • Kontrollant VA 
 • Arbetsledare Rörnät VA 
Utbildningsstart
2024-08-26
2025-09-08
Utbildningsslut
2026-06-30
2027-06-30
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-05-31
Branscher
Bygg & fastighet
Teknik & tillverkning
Studieort
DISTANS (Kalmar kommun)

VA-Läcksökare och Rörnätsutredare

Arena Yrkeshögskola

Är du intresserad av teknik, miljö och vattenfrågor? Då ska du söka VA Läcksökare och Rörnätsutredare på distans i Stockholm.

Tycker du dessutom om att kunna arbeta ute i det fria och är miljö- och teknikintresserad? Då är yrket Läcksökare och Rörnätsutredare något som kan passa dig.

Genom olika metoder söker du rätt på läckor i de vattenledningar som försörjer vårt samhälle med en av våra viktigaste resurser, vatten. Du arbetar även med kontroll och provning av andra ledningar i det infrastrukturella nätverket som finns under våra fötter, såsom spillvatten och dagvatten.

Du kommer att vara delaktig i arbetet med att förhindra att värdefulla resurser, i form av vatten, läcker ut ifrån våra gemensamma ledningar. Du ser även till att ovälkomna vattenflöden inte kommer in i ledningarna. In- och utläckage av vatten medför idag mycket stora kostnader för ledningsägarna, som nästan uteslutande är våra kommuner. Genom teknisk, miljömässig och ekonomisk utveckling bidrar en läcksökare till att göra samhället bättre i flera led.

Efter utbildningen
I första hand får du en grundutbildning inom vattensidan av VA-systemet, men du kan även arbeta inom VVS-branschen. De huvudsakliga yrkesrollerna är:

- Läcksökare
- Provtryckare
- Rörnätsutredare / Rörnätsinspektör
- Rörinspektör Mark

Du får kunskaper och färdigheter i olika provnings- och undersökningsmetoder som används i våra ledningssystem. Med denna kompetens har du en bra grund för att gå vidare i din karriär.

Auktoriserad läckagekontrollant
Branschföreningen STLK för diskussioner med sina medlemmar om att auktorisera läckagekontrollanter. I utbildningen kommer du att få all den teori och praktiska moment som krävs för en framtida auktorisation.

Utbildningens upplägg
Vi har 1-2 fysiska träffar per termin på 1-2 dagar vardera. Då genomför vi främst praktiska övningar där vi går igenom och övar på de metoder och teknologier som används generellt i branschen. 

Våra föreläsningar sker 2-3 gånger per vecka. Föreläsningstiderna är oftast cirka 2-3 timmar långa.

Behörighet
Förutom grundläggande behörighet till yrkeshögskolan behöver du också ha godkända betyg i någon av kurserna:
- Svenska 1/Svenska A/Svenska som andraspråk 1/Svenska som andraspråk A eller motsvarande kunskaper
- Engelska 5/Engelska A eller motsvarande kunskaper

Kontakt
Diya Alburhan, utbildningsledare
076-800 47 56

Utbildningsstart
2024-08-26
Utbildningsslut
2025-08-31
Studietakt
100%
YH poäng
200 YH-poäng (ca. 1.0 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-05-31
Branscher
Bygg & fastighet
Teknik & tillverkning
Studieort
DISTANS (Stockholms kommun)

Vatten och miljötekniker

Arena Yrkeshögskola

Är du intresserad av miljö, vatten och sporras av att utveckla ett mer hållbart samhälle?

Utbildningen
Utbildningen innehåller 8 fysiska träffar, vi träffas 2 gånger per termin och då cirka 1-4 dagar vardera. Under minst två gånger per termin kommer de studerande att få arbeta praktiskt under flera dagar på ett yt- eller grundvattenverk samt reningsverk med ett eget laboratorium.

Vi har 2 föreläsningar per vecka på vardera 2-3 timmar via Teams. Övrig tid ägnas åt självstudier.

Som vatten- och miljötekniker är det din uppgift att se till att våra vattenförsörjningssystem fungerar så bra som möjligt. För att det ska vara möjligt krävs stora insatser i form av både drift och underhåll av dessa system.

Du kommer efter utbildningen att ha en spännande tid framför dig. Området är stort och du kan därför hamna i en mängd olika typer av yrkesroller. Arbetsuppgifterna tenderar att bli alltmer specialiserade i en större kommun. I mindre kommuner är det troligt att du arbetar mer över hela fältet.

VA-sektorn står inför stora förändringar och utmaningar, med en åldrande yrkeskår där många kommer att gå i pension. Som utbildad vatten- och miljötekniker kan du därför räkna med att du kommer direkt ut i jobb efter avslutad examen.

Yrken inom vatten- och miljöteknik:

 • VA-drifttekniker
 • VA-driftingenjör
 • VA-processingenjör
 • VA-utredningsingenjör
 • VA-projektledare
Utbildningsstart
2024-08-26
Utbildningsslut
2026-06-30
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-05-31
Branscher
Bygg & fastighet
Övrigt
Teknik & tillverkning
Studieort
DISTANS (Höörs kommun)