Rörinspektör - Mark/Fastighet bild

Rörinspektör - Mark/Fastighet

Utbildningen för dig som är intresserad av miljö, vatten och samhällsfrågor - Rörinspektör mark/fastighet är en distansutbildning i Stockholm.

En av de viktigaste frågorna är rent vatten och sanitet samt hållbara städer och samhällen. Som rörinspektör blir du en viktig kugge i detta arbete, med stort fokus på grön teknikutveckling.

I Sverige har vi många föråldrade avlopps- och  vattenledningar, detta i kombination med en för låg förnyelsetakt. När befolkningen ökar måste samhället satsa på nyanläggning av ledningar - med stora krav på att uppfylla stränga regelverk och miljömålför att kunna skydda och bevara en av våra viktigaste resurser, vattnet. Branschen har stort behov av utbildade rörinspektörer för att kunna bygga och underhålla bostäder och fastigheter.

Tekniken inom denna bransch uppdateras ständigt, vilket ger dig som rörinspektör möjligheten att avhjälpa problem som till exempel sprickor och läckage, sättningar, rotgenomträngning och skarvförskjutningar. Man kan använda sig av kameravagnar som filmar rör med ett par meters diameter, men även nyttja fiberoptik för millimetersmå rör. Efter en genomförd inspektion ger rörinspektören ett utlåtande till kunden, för att sedan gemensamt bestämma hur man ska åtgärda eventuella funktionsfel.

Du och dina kollegor har ett gemensamt ansvar för produktion och att se till att projektteamet hela tiden strävar mot gemensamma mål. Det kan även förekomma ett visst ekonomiansvar.

Efter avslutad utbildning kommer du att kunna arbeta både inom VA- och VVS-sektorn. Det gör att du är intressant både för kommuner och privata företag och karriärvägarna är många.

Distansutbildning
Utbildningen innehåller 1-2 fysiska träffar per termin på 1-2 dagar vardera. Då genomför vi främst praktiska övningar där vi går igenom och övar på de metoder och teknologier som används generellt i branschen. Föreläsningar genomförs via Microsoft Teams cirka 2–3 gånger per vecka. Övrig tid ägnas åt självstudier.

Behörighet
I grundläggande behörighet till yrkeshögskolan behöver du godkända betyg i någon av kurserna:
- Svenska 1/Svenska A/Svenska som andraspråk 1/Svenska som andraspråk A eller motsvarande kunskaper
- Engelska 5/Engelska A eller motsvarande kunskaper

Har du frågor? Då är du välkommen att höra av dig till Carl Plogbäck, 070-751 89 86