Campus Nynäshamn  bild

Campus Nynäshamn

Campus Nynäshamn är det självklara valet för kurser, utbildningar och program inom högskola, yrkeshögskola och vuxenutbildning. Hos oss kan du utvecklas som människa och yrkesperson. Vi erbjuder utbildningar som leder till jobb och vi finns i Nynäshamn.

Vårt fokus är att vara motor, mäklare och mötesplats för företag och studerande. Målet är att skapa kompetenstillväxt och innovation via möten mellan utbildning och arbetsliv.

Hos oss finner du ett brett utbildningsutbud på olika nivåer. Utbildningarna är avgiftsfria och studiemedelsberättigade.

Bli stolt och efterfrågad med Campus Nynäshamn!

Bryggeritekniker

Campus Nynäshamn

Som bryggeritekniker hanterar, blandar och bereder du råvaror på ett säkert och korrekt sätt. Du har kunskap om bryggeriprocessen och känner till aktuell lagstiftning kring livsmedelshantering. Du har även kunskap om tillverkningsutrustning och hantering av denna. Utbildningen ger dig också kompetenser i mikrobiologi, HACCP och företagsekonomi.

Utbildningen är på heltid under 1,5 år och på deldistans. Utbildningen är avgiftsfri och studiestödsberättigad och kurslitteraturen är på engelska.

Behörighetskrav
Denna utbildning ställer krav på grundläggande behörighet. Det innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Du behöver ha tillräckliga kunskaper i svenska och engelska för att kunna tillgodogöra dig utbildningen som sker både på svenska och engelska.

Kontakt
Mathias Brorson, utbildningsledare
mathias.brorson@nynashamn.se

Utbildningsstart
2024-08-01
2025-08-01
Utbildningsslut
2025-12-20
2026-12-20
Studietakt
100%
YH poäng
300 YH-poäng (ca. 1.5 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Teknik & tillverkning
Studieort
DISTANS (Nynäshamns kommun)

Marinelektriker - Nationell Yrkesutbildning (NY)

Campus Nynäshamn

Campus Nynäshamn introducerar en helt ny utbildning - Marinelektriker

Utbildningen är beviljad genom yh-myndigheten och startar till hösten 2024. Utbildningen är en del av utbildningsformen Nationell Yrkesutbildning (NY) som är en helt ny form av yrkesutbildning på gymnasial nivå för vuxna.

Som marinelektriker arbetar du med felsökning, service av el, styr och regler-utrustning, generatorer och motorer. Du arbetar även med installation av navigationsutrustning. Du behöver vara en problemlösare och kunna ta mycket eget ansvar. Du kommer att arbeta med både el och mekanik, med hänsyn till säkerhet och miljö.

Mer information om utbildningen, ansökan och utbildningsperiod kommer inom kort, se gärna vår hemsida >>

Utbildningsstart
Höstterminen 2024
Utbildningsslut
Vårterminen 2026
Studietakt
5%
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Teknik & tillverkning

Processoperatör/drifttekniker kemisk industri

Campus Nynäshamn

Kemiindustrin i Sverige består av över tusen svenska och utlandsägda företag. Kemiföretagen är avgörande för Sveriges gröna omställning. I Sverige finns över tusen innovations- och kemiföretag som står redo att göra stora investeringar i industrins gröna omställning.

Processoperatörer har en central roll i kemisk processindustri där de övervakar produktionslinan, styr tillverkningsprocesser och felsöker. Arbetsplatsen kan vara allt från industrier inriktade mot polymerer och plast, bioteknik, läkemedel, raffinaderier, kemikalier och papper- och massaindustri och även livsmedel.

Utbildningen
Heltidsutbildningen sker på distans och omfattar ett antal fysiska träffar per termin. Utbildningen varar i ca 1,5 år och leder till en yrkeshögskoleexamen, motsvarande SeQF-nivå 5.

Denna utbildning ställer krav på grundläggande behörighet.

Efter utbildningen kan du arbeta som exempelvis:

  • Drifttekniker
  • Maskinoperatör
  • Operatör
  • Processoperatör
  • Processtekniker
Utbildningsstart
2024-08-01
2025-08-01
2026-08-01
2027-08-01
Utbildningsslut
2026-02-28
2027-02-28
2028-02-28
2029-02-28
Studietakt
100%
YH poäng
300 YH-poäng (ca. 1.5 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Teknik & tillverkning
Studieort
DISTANS (Nynäshamns kommun)

Socialpedagog

Campus Nynäshamn

På Campus Nynäshamn skapas möten där du kan vara med och förändra världen till det bättre. Du har chansen att vara med där det händer.

Den psykiska ohälsan fortsätter att öka i samhället. För att bryta den negativa utvecklingen behöver vi dig som vill jobba med förebyggande och tidiga insatser. Tillgången till en första bedömning och behandling förbättras där vården och omsorgen har en förmåga att uppmärksamma samsjuklighet.

Efterfrågan på utbildad personal med ett professionellt förhållningssätt och en humanistisk människosyn är stor.

Som socialpedagog är du en av dem som utifrån relevanta utrednings- och behandlingsmetoder stödjer människor i utsatta situationer. Utbildningen ger kunskaper och färdigheter i psykologiska, psykiatriska samt sociologiska perspektiv.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som:

  • Socialpedagog
  • Behandlingspedagog
  • Behandlingsassistent

Behörighet
Denna utbildning ställer krav på grundläggande behörighet. Det innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Utbildningsstart
2024-08-01
2025-08-01
2026-08-01
Utbildningsslut
2026-06-30
2027-06-30
2028-06-30
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Sjukvård & socialt arbete
Studieort
DISTANS (Nynäshamns kommun)
Satellitort
Kiruna

Solenergitekniker

Campus Nynäshamn

Det är mycket stor efterfrågan på solenergitekniker på arbetsmarknaden och stor möjlighet att få ett bra jobb. Som solenergitekniker bidrar du till att fler kan producera el med hjälp av förnyelsebara energikällor.

Utbildningen ger dig kompetens att självständigt ta dig an olika delar av processen med att etablera solenergianläggningar, till exempel projektledning och rådgivning till kunder, lagstiftning och lönsamhetsberäkningar samt konkret installation och underhåll.

Utbildning är på heltid och distans under ca två år, med ett antal platsförlagda träffar varje termin. Viss kurslitteratur och vissa föreläsningar på engelska kan förekomma.

Behörighetskrav
Utbildning ställer krav på grundläggande behörighet. Det innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Du behöver ha tillräckliga kunskaper i svenska och engelska för att kunna tillgodogöra dig utbildningen som sker både på svenska och engelska.

Kontakt
Eva Fröberg, utbildningsledare
eva.froberg@nynashamn.se

Utbildningsstart
2024-08-01
2025-08-01
Utbildningsslut
2026-07-31
2027-07-30
Studietakt
100%
YH poäng
425 YH-poäng (ca. 2.1 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Teknik & tillverkning
Studieort
DISTANS (Nynäshamns kommun)