Trädgårdsmästare - skötsel och underhåll av utemiljö bild

Trädgårdsmästare - skötsel och underhåll av utemiljö

Utbildningen till trädgårdsmästare har inriktning mot skötsel och underhåll av utemiljö.

Som trädgårdsmästare leder, planerar och utvecklar du trädgårdar och parkmiljöer med fokus på funktion, hållbarhet och estetik. Detta med ett hållbart klimat i åtanke. Du kan arbeta inom alltifrån trädgårdsskötsel, odling, park- och kyrkogårdsförvaltning till planering och gestaltning av utemiljöer i exempelvis bostadsområden.

Du driva eget företag inom branschen eller arbeta som anställd på plantskolor/-butiker och växthus runt om i Sverige. Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta som exempelvis:

  • Trädgårdsanläggare
  • Trädgårdsarbetare
  • Trädgårdsmästare

Utbildningen bedrivs på heltid och på distans under ca två år, med några semenarieträffar på Campus Nynäshamn varje termin.

Behörighetskrav
Denna utbildning ställer följande krav på särskild behörighet:

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

  • Fordon och redskap
  • Marken och växternas biologi
  • Växtkunskap 1

eller Godkänt prov från Skillebyholms preparandutbildning eller motsvarande preparandutbildning

och

Yrkeserfarenhet

  • En säsong motsvarande 6 månaders relevant yrkeserfarenhet på heltid inom områden i trädgårdsbranschen eller inom den gröna sektorn, såsom t.ex. skötsel av gröna miljöer, odling, handel/försäljning av växter, arbete med mark/jord eller motsvarande krävs. Med motsvarande menas erfarenheter av egen odling eller anläggning av gröna miljöer i kombination med någon form av arbetslivserfarenhet.
     
  • Om du saknar yrkeserfarenhet inom trädgårdsbranschen och har erfarenhet ifrån egen odling med mera, åberopar du reell kompetens i form av ett personligt brev och/eller CV.


Var noga med att ge en detaljerad beskrivning av din erfarenhet. Exempelvis vad och hur du planerat din trädgård, grönyta eller odling. Beskriv dina växtval och vilka parametrar du utgått ifrån. Bifoga före- och efterbilder som dokumenterar dina projekt samt eventuella skisser.

Alla betyg eller intyg som du skickar in till oss ska vara skannade från originalhandlingar. För dig som saknar grundläggande behörighet till yrkeshögskolestudier, det vill säga godkänd gymnasieexamen eller motsvarande, finns möjligheten att få göra ett behörighetstest i syfte att skolan ska kunna validera dina allmänna kunskaper. Testet utförs på Campus Nynäshamn eller på annat lärcentrum och gäller bara för studier på Campus Nynäshamn.

Kontakt
Sofie Hägglund, utbildningsledare
sofie.hagglund@nynashamn.se