Campus Skellefteå

En stad, ett Campus, en massa människor. Den kreativa smältdegel vi kallar Campus Skellefteå är en plats tillägnad framtiden. Här möter sjudande studentliv några av landets högst rankade utbildningar. Här finns etablerade universitet, yrkesprogram och näringsliv representerade.

Processtekniker Underhåll och Driftsäkerhet

Campus Skellefteå

Processtekniker är eftertraktade på arbetsmarknaden och som utbildad gymnasieingenjör (inriktning Produktionsteknik) blir dina möjligheter att få jobb som processtekniker direkt efter avslutad utbildning, mycket goda. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2021-08-30)
Påbörjad (2022-08-22)
2023-08-01
Utbildningsslut
2023-06-02
2024-05-31
2025-06-30
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-05-15

Produktionstekniker Automatiserade tillverkningsprocesser

Campus Skellefteå

Generellt kan produktionstekniskt arbete beskrivas som alla arbetsinsatser som utförs för att ta fram produkter så effektivt som möjligt. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2021-08-30)
Påbörjad (2022-08-22)
2023-08-01
2024-08-01
2025-08-01
2026-08-01
Utbildningsslut
2023-05-19
2024-05-24
2025-07-10
2026-07-09
2027-06-18
2028-06-23
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-05-15

Produktionstekniker Digitalisering och datorstödd tillverkning

Campus Skellefteå

Generellt kan produktionstekniskt arbete beskrivas som alla arbetsinsatser som utförs för att ta fram produkter så effektivt som möjligt. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-08-22)
2023-08-01
2024-08-01
2025-08-01
Utbildningsslut
2024-02-09
2024-12-20
2025-12-19
2026-12-25
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-05-15

Stödpedagog

Campus Skellefteå

Stödpedagogen arbetar oftast med personer som har utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning. Man har en yrkesroll som innebär vardagsstöd åt personer med kognitiva funktionsnedsättningar och kartlägger deras förmågor, utarbetar genomförandeplaner som lägger grunden för hur man arbetar med personerna. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2021-08-30)
Påbörjad (2022-08-29)
2023-08-01
Utbildningsslut
2023-06-23
2024-06-30
2025-06-30
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-05-15

Tekniker hållbar batteritillverkning

Campus Skellefteå

Inom teknikområdet varierar arbetsuppgifterna väldigt mycket beroende på utbildningsinriktning och bransch. Jobb finns inom både den privata och den offentliga sektorn. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
2023-08-01
2024-08-01
2025-08-01
Utbildningsslut
2024-06-30
2025-06-30
2026-06-30
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-05-15