Dille Gård

Finns drömmen kvar? Vill du byta yrkesinriktning eller gå vidare i ditt yrkesliv? På Dille Gård kan du välja en vuxenutbildning inom djursjukvård, hundskötare, skogsmaskinförare, preparand skogsmästare, hästskötare, motorsåg eller jakt och viltvård. Samtliga utbildningar är yrkesförberedande.

Skogsbrukstekniker

Dille Gård

Skogsbrukstekniker behöver ha djupa kunskaper och färdigheter i hanterandet av såväl skogsmaskiner som av det skogliga företagandet. Läs mer på Framtid.se

Utbildningsstart
2024-11-01
2025-11-01
2026-11-01
Utbildningsslut
2026-03-01
2027-03-01
2028-03-01
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan