Skogsbrukstekniker

Skogsbrukstekniker behöver ha djupa kunskaper och färdigheter i hanterandet av såväl skogsmaskiner som av det skogliga företagandet. Läs mer på Framtid.se

Framtid.se websida

Tips på andra utbildningar som kanske passar

Fiskodlare - hållbart vattenbruk

Hermods Yrkeshögskola

Som fiskodlare kan du arbeta både med kassodlingar i vatten och landbaserade odlingar. Det finns fiskproduktion över hela landet men det är framförallt i de norra regionerna den största fiskodlingsproduktionen finns.

Fiskodlare är ett yrke som traditionellt sett lärs upp på plats och där läran pågår under flera år. I takt med att efterfrågan på kunniga medarbetare ökar har också behovet av formell utbildning blivit tydligt. Nu har du möjlighet att utbilda dig och bli en professionell fiskodlare inom hållbart vattenbruk. Utbildning matchar de behov som den växande fiskodlingsproduktionen har med ökad medvetenhet om djurvälfärd och miljöhänsyn.

Vattenbruket i Sverige står inför både ett generationsskifte och expansion. I takt med att branschen växer finns det stora möjligheter att för dig som är intresserad av fiskodling att bli en del av framtidens vattenbruk.

För att bli antagen till utbildningen Fiskodlare hållbart vattenbruk krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier.

Utbildningsstart
Höstterminen 2024
Höstterminen 2025
Höstterminen 2026
Utbildningsslut
Vårterminen 2025
Vårterminen 2026
Vårterminen 2027
Studietakt
100%
YH poäng
210 YH-poäng (ca. 1.1 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Branscher
Djur & natur
Studieort
DISTANS (Lycksele kommun)
Satellitort
Östersund