Högskolan Väst

Högskolan Väst i Trollhättan erbjuder arbetslivsnära utbildningar i modern studiemiljö. Vi är övertygande om att kunskap och utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld. Vi erbjuder utbildningsprogram, påbyggnadsprogram och kurser på bred front inom data och IT, ekonomi och ledarskap, hälsa och vård, lärare och språk, media, människa och samhälle, samt teknik.

Vårt campus ligger centralt och är byggt utifrån studentens behov. De öppna ytorna skapar mötesplatser mellan studenter, lärare och arbetsliv. Hos oss finns ett antal centrumbildningar, mötesplatser och forum med syfte att samla verksamheter av likartad natur under ett gemensamt tak och på så sätt skapa förutsättningar för integration inom högskolan och med det omgivande samhället.

Genom vår profil - arbetsintegrerat lärande, AIL - får studenter vid högskolan erfarenhet av arbetslivet redan under utbildningstiden.

Ett viktigt tvärvetenskapligt forskningsfält är arbetsintegrerat lärande. Det finns en stark koppling mellan forskningen på högskolan och grundutbildningarna.

Våra yrkeshögskoleutbildningar är eftergymnasiala och framtagna i nära samarbete med arbetslivet vilket innebär att din kunskap är aktuell och efterfrågad när du är klar med utbildningen. Utbildningarna är kostnadsfria och som student är du berättigad till stöd från CSN.

Elkrafttekniker, inriktning hållbara elsystem

Högskolan Väst

Det här är utbildningen för dig som vill arbeta i en expansiv bransch och kombinera dina tekniska kunskaper med praktiskt arbete ute hos kunder.

Tydliga exempel på de globala klimatutmaningarna är kraftigt ökat behov av elenergi i olika industriprocesser, laddinfrastruktur för elfordon och starkt ökande antal nya anläggningar för elproduktion. Elnätet måste byggas ut och branschen står inför ett kraftigt ökat kompetensbehov i hela Sverige.

Utbildningen har utformats utgående från Högskolan Västs långa erfarenhet av elkraftutbildning och samarbete med branschföretag. Du kommer att förberedas för utmaningarna inom området genom kurser hur elkraftkomponenter fungerar och elanläggningar är uppbyggda samt hur hållbara eldistributionsnät planeras, övervakas och styrs. Andra viktiga ämnen som ingår är elsäkerhet, elmaskiner, konstruktion och underhåll av elanläggningar samt projektledning.

Som elkrafttekniker kommer du att arbeta i en roll som teknisk projektledare, drifttekniker, elmontör, anslutningstekniker, krafttekniker, mm. Beroende på din yrkesroll kommer du även ha många kontakter utåt, till exempel med markägare och andra intressenter i rollen som projektör eller beredare av nya nät. Som tekniker med en yrkeshögskoleexamen har du dessutom en bra grund för att kunna utveckla din kompetens om du vill fördjupa dig inom ett smalare område.

Obligatoriska träffar i Trollhättan
Campusutbildning i Trollhättan alternativt distansutbildning kombinerat med obligatoriska campusträffar. Det kan bli upp till 12 träffar under första terminen, något färre under efterföljande terminer. Varje träff är 1-3 dagar.

Behörighet
Grundläggande behörighet till yrkeshögskolestudier samt minst betyget 3/E/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper: Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c.

Utbildningen är studiemedelsberättigade, se www.csn.se

Utbildningsstart
2024-08-01
2025-08-01
Utbildningsslut
2026-07-09
2027-07-08
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-05-31
Branscher
Teknik & tillverkning

Specialist inom svetsautomation

Högskolan Väst

Skaffa dig en kompetens som är mycket efterfrågad hos företagen och arbeta i en bransch där utvecklingen går snabbt!

16 företag från Västra Götalandsregionen har aktivt deltagit i utformningen av kursen. Företagen har tryckt på vikten av att studenterna får en kontinuerlig och nära kontakt med branschen då svetsautomation ses som en viktig framgångsfaktor för framtida konkurrenskraft. Företagen erbjuder därför LIA platser (Lärande i Arbete). Några av företagen har en aktiv roll i ledningsgruppen, andra företag erbjuder studiebesök och föreläsningar, allt för att studenterna ska kunna knyta kontakter med arbetslivet.

Utbildningen bedrivs på heltid på Campus i Trollhättan och du varvar med praktik (LIA) ute på en arbetsplats.

Utbildning passar dig som har läst industriprogrammet på gymnasieskolan, har en motsvarande teknisk utbildning eller dig som har jobbat inom produktionsteknik och vill vidareutbilda dig för att har en konkurrenskraftig kompetens i framtidens industri.

Lärplattform
Som studerande får du tillgång till lärplattformen Canvas där du kan ta del av information, schema, kursplanering, föreläsnings- och övningsmaterial, etc. Här lämnar man även in rapporter och redovisningar och kan kommunicera med lärare och utbildningsledare.

Utbildningen är studiemedelsberättigade, se www.csn.se

Utbildningsstart
2024-08-01
2025-08-01
Utbildningsslut
2026-07-09
2027-07-08
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-05-31
Branscher
Teknik & tillverkning