Elkrafttekniker, inriktning hållbara elsystem

Det här är utbildningen för dig som vill arbeta i en expansiv bransch och kombinera dina tekniska kunskaper med praktiskt arbete ute hos kunder.

Tydliga exempel på de globala klimatutmaningarna är kraftigt ökat behov av elenergi i olika industriprocesser, laddinfrastruktur för elfordon och starkt ökande antal nya anläggningar för elproduktion. Elnätet måste byggas ut och branschen står inför ett kraftigt ökat kompetensbehov i hela Sverige.

Utbildningen har utformats utgående från Högskolan Västs långa erfarenhet av elkraftutbildning och samarbete med branschföretag. Du kommer att förberedas för utmaningarna inom området genom kurser hur elkraftkomponenter fungerar och elanläggningar är uppbyggda samt hur hållbara eldistributionsnät planeras, övervakas och styrs. Andra viktiga ämnen som ingår är elsäkerhet, elmaskiner, konstruktion och underhåll av elanläggningar samt projektledning.

Som elkrafttekniker kommer du att arbeta i en roll som teknisk projektledare, drifttekniker, elmontör, anslutningstekniker, krafttekniker, mm. Beroende på din yrkesroll kommer du även ha många kontakter utåt, till exempel med markägare och andra intressenter i rollen som projektör eller beredare av nya nät. Som tekniker med en yrkeshögskoleexamen har du dessutom en bra grund för att kunna utveckla din kompetens om du vill fördjupa dig inom ett smalare område.

Obligatoriska träffar i Trollhättan
Campusutbildning i Trollhättan alternativt distansutbildning kombinerat med obligatoriska campusträffar. Det kan bli upp till 12 träffar under första terminen, något färre under efterföljande terminer. Varje träff är 1-3 dagar.

Behörighet
Grundläggande behörighet till yrkeshögskolestudier samt minst betyget 3/E/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper: Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c.

Utbildningen är studiemedelsberättigade, se www.csn.se