Elkonstruktör

Elkonstruktörens arbetsområde har blivit större och mer komplext. Utvecklingen går mot mer samspel mellan olika teknikområden och påverkas i allt högre grad av miljömedvetenhet och rationell energiförsörjning. Stora moderniseringar inom el- och instrumentområdet kräver utbildad personal med både praktisk och teoretisk kompetens.

Det är svårt att rekrytera elkonstruktörer idag. Företagen anställer istället antingen ingenjörer eller elektriker från gymnasieskolan, och i båda fallen krävs internutbildning som kan pågå i flera år. Detta är kostsamt och binder upp mycket personal, dessutom blir det inte mycket utrymme för utvecklingsarbete. Med en bra grundutbildning som ger både praktisk och teoretisk kunskap blir startsträckan inte så lång för de nyanställda. 

Utbildningens mål
Efter avslutad utbildning behärskar du elkonstruktion och dokumentation inom många olika områden. Du har också möjlighet att arbeta med design och projektering av el i till exempel moderna konstruktionsmiljöer.

Utbildningens innehåll i korthet

 • Belysningsteknik 
 • Förberedande CAD-ritning 
 • Elkraft 
 • Entreprenadjuridik 
 • Examensarbete 
 • IT-kommunikation 
 • CAD-konstruktion och kretsschema 
 • Kvalitetsstyrning 
 • LIA 1 
 • LIA 2 
 • LIA 3 
 • Projekt och gruppdynamik 
 • Styr- och reglerteknik 
 • Säkerhetsteknik 
 • Tillämpad matematik 

Kontakt
Anneli Zell

Händelser

december 2022

onsdag
7
december

SACO studentmässa

  • Äger rum 7 december på Malmömässan