Komvux Värmdö

För dig som är yrkeshögskolestuderande innebär det att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad på arbetsmarknaden när du är klar med YH-utbildningen.

Trafiklärare

Komvux Värmdö

Trafiklärare undervisar elever som studerar för att kunna ta körkort för personbil, motorcykel, buss, lastbil och släpfordon. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-08-01)
2023-08-01
2024-08-01
2025-08-01
Utbildningsslut
2023-12-22
2024-12-27
2025-12-19
2026-12-25
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

Bygglovshandläggare / Byggnadsinspektör

Komvux Värmdö

Bygglovshandläggare utför handläggning av bygglov, bygganmälan och tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen. Du arbetar både självständigt och i grupp och har kontakt med många olika sortens människor. Läs mer på Framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-08-01)
Utbildningsslut
2023-12-15
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

Lärarassistent - inriktning integration och specialpedagogik

Komvux Värmdö

På de flesta skolor behöver lärarassistenter ha tillräckliga kunskaper, färdigheter och kompetenser för att kunna arbeta dels som ett administrativt stöd för lärare och dels som stöd för läraren i klassrum och i mentorskap. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-08-01)
Utbildningsslut
2023-06-30
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

Stadsbyggnadskoordinator

Komvux Värmdö

Som Stadsbyggnadskoordinator på ett privat företag utgör man support för ägare och VD med varierande uppgifter. Rollen kan innebära att du jobbar med små och stora projekt och med diverse löpande arbetsuppgifter. Läs även om andra yrken på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-08-01)
Utbildningsslut
2023-12-15
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse