Trafiklärare

Trafiklärare undervisar elever som studerar för att kunna ta körkort för personbil, motorcykel, buss, lastbil och släpfordon. Läs mer på framtid.se

Framtid.se websida

Tips på andra utbildningar som kanske passar

Trafiklärare

Xenter Yrkeshögskola

Trafikläraryrket är lite av en utmaning samtidigt som det är både roligt och socialt. Som trafiklärare möter du många olika människor som du ska utbilda till att bli trygga förare i trafiken. Om du är en social, lugn och metodisk person kommer du att bli en bra trafiklärare.

Behovet av utbildade trafiklärare är stort i hela landet, en ökad efterfråga av utbildade trafiklärare i kombination med ökat behov av spetskompetens ger goda karriärsutvecklingsmöjligheter.

Efter utbildningen har du kompetenser för att:

 • ta ansvar och agera självständigt
 • reflektera över den egna rollen som lärare
 • vara empatisk
 • värdera och dra slutsatser av egna och gemensamma resultat
 • ta ansvar i samarbete med andra och att kunna leda samt utvärdera andras resultat
 • ha ett professionellt förhållningssätt gentemot kunder, kollegor och myndigheter
 • självständigt tillägna sig ytterligare kunksaper och färdigheter för vidare lärande och professionell utveckling inom arbetsområdet.

Hur man blir godkänd som trafiklärare
För att få arbeta som trafiklärare krävs, förutom godkänd examen från trafiklärarutbildningen, personlig lämplighet. Den personliga lämpligheten kontrolleras av Transportstyrelsen, efter examen från trafiklärarutbildningen. För att anses som lämplig ska den sökande:

 • inte ha fått sitt körkort återkallat i tre månader eller mer under de senaste tre åren
 • inte gjort sig skyldig till upprepade trafikförseelser eller har haft alkolås som villkor för att få fortsätta köra bil
 • inte dömts för vålds- eller sexualbrott.

Läs mer på Transportstyrelsens eller på Sveriges Trafikutbildares Riksförbunds hemsida.

Utbildningsstart
2024-08-05
Utbildningsslut
2025-12-05
Studietakt
100%
YH poäng
300 YH-poäng (ca. 1.5 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Pedagogik
Transporttjänster

Stödpedagog - Stockholm / Visby

KompetensUtvecklingsInstitutet, KUI

Yh-utbildningen Stödpedagog vänder sig till dig som arbetar eller har arbetat som skötare eller stödassistent inom LSS-verksamhet.

Stödpedagog är en kvalificerad yrkesroll som innebär ett ökat ansvar för kvalitet och helhetssyn samt ansvar för brukarfokus, utveckling och samordning i verksamheten. Allt fler kommuner inför titeln stödpedagog i sina verksamheter.

Utbildningen bedrivs på halvfart på distans med inplanerade närträffar på studieorten. Mellan närträffarna kommer du varje vecka ha schemalagda onlinelektioner samt arbeta självständigt med dina studier via lärplattformen. Eftersom utbildningen går på halvfart går det bra att kombinera arbete med studier. Halvfart innebär 20 timmar/vecka.

Då den största delen av utbildningen är webbaserad krävs god datorvana. Du ska ha tillgång till en dator med stabil internetuppkoppling, mikrofon och webbkamera.

Målet med utbildningen är att du ska få fördjupade kunskaper om olika funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen. Du ska även få kunskaper om kommunikationsmetoder, pedagogik och individanpassat stöd. Utbildningen ger dig även kunskaper om etik och professionellt förhållningssätt, hälsans betydelse, social dokumentation och praktisk juridik.

LIA, Lärande i arbete, ger en god möjlighet att bygga nätverk och skaffa viktiga kontakter i branschen redan under studietiden.

Efter genomförd examen har du kompetens att arbeta som Stödpedagog inom daglig verksamhet, särskilt boende, socialpsykiatrin eller korttidsvistelse utanför det egna hemmet.

Utbildningsstart
2024-08-01
2025-08-01
2026-08-01
Utbildningsslut
2026-05-22
2027-05-21
2028-05-19
Studietakt
50%
YH poäng
200 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Sjukvård & socialt arbete
Pedagogik
Studieort
DISTANS (Stockholms kommun)
Satellitort
Gotland

NPF inriktning barn och unga

KompetensUtvecklingsInstitutet, KUI

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. De vanligaste funktionsnedsättningarna är adhd, AST, Tourettes och språkstörning. De olika diagnoserna är närbesläktade och det är vanligt att samma person har flera diagnoser.

Denna yh-kurs vänder sig till dig som arbetar med barn och unga inom förskola, grundskola eller gymnasieskola. Du läser på distans på 75% (haltid) under 13 veckor så att du kan kombinera arbete med studier.

Målet med utbildningen
Denna yh-kurs ger den studerande kunskaper om de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna ADHD, AST och Tourettes men även språkstörning, läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och dyskalkyli samt dess konsekvenser i vardagen. Den studerande får även kunskaper inom 2E-begreppet (twice exceptional) vilket beskriver hur ett barn kan ha neuropsykiatriska funktionsnedsättningar men som också har en särskild begåvning (hög IQ). Utbildningen ger kunskap om vikten om tidig identifiering, samt om olika diagnosers styrkor. Den studerande får även tillfälle att lära sig om de övrigt förekommande funktionsnedsättningarna, såsom de tysta så kallade osynliga introverta barnen och unga och även barn med hög känslighet,

YH-utbildningen NPF hos barn och unga ger dig

 • Kunskaper om de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna ADHD, AST och Tourette
 • Kunskaper om språkstörning, läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och dyskalkyli
 • Kunskaper om konsekvenser i vardagen vid ovanstående funktionsnedsättningarna.
 • Kunskaper om vikten av tidig identifiering samt om olika diagnosers styrkor
 • Kunskaper om grunderna i tillämpad beteendeanalys och inlärningspsykologi
 • Kunskaper om 2E: barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som också har en särskild begåvning, särskilt begåvade barn och unga och hur de skiljer sig från högbegåvade och högpresterande barn.
 • Kunskaper om övrigt förekommande funktionsnedsättningar såsom de tysta s.k. osynliga introverta barnen och unga
 • Kunskaper om barn och unga med hög känslighet och deras olika svårigheter, behov och styrkor. 
Utbildningsstart
2024-09-09
Utbildningsslut
2024-12-06
Studietakt
75%
YH poäng
50 YH-poäng (ca. 0.3 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-08-12
Branscher
Pedagogik
Sjukvård & socialt arbete
Studieort
DISTANS (Stockholms kommun)

Språkutveckling inriktning barn

KompetensUtvecklingsInstitutet, KUI

KUI's korta YH-kurs Språkutveckling hos barn och unga vänder sig till dig som arbetar med barn och unga inom förskola och/eller grundskola.

Utbildning är på distans och omfattar 14 veckor på deltid (75%), så du kan kombinera arbete med studier.

Under utbildningen får du kunskaper om grundläggande teorier och faktorer som påverkar första- och andraspråksutveckling. Du får lära dig om språkets uppbyggnad och användning, multimodala uttryck hos barn, tidiga möten med skriftspråket och även de första stegen mot att kunna skriva och läsa. Du får kompetens inom kommunikation och socialt samspel samt förståelse för verbal och ickeverbal kommunikation. Stor vikt läggs vid IKT som hjälpmedel.

Då den största delen av utbildningen är på distans krävs datorvana och du måste ha tillgång till en dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera.

Utbildningsstart
2024-09-09
Utbildningsslut
2024-11-29
Studietakt
75%
YH poäng
45 YH-poäng (ca. 0.3 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-08-12
Branscher
Pedagogik
Studieort
DISTANS (Stockholms kommun)

Implementering av välfärdsteknik i vård och omsorg

KompetensUtvecklingsInstitutet, KUI

KUI's YH-kurs Implementering av välfärdsteknik inom vård och omsorg vänder sig i första hand till dig som arbetar som undersköterska eller inom relevant yrkesområdet inom LSS, exempelvis som skötare, elevassistent, habiliteringsassistent eller liknande.

Utbildning bedrivs på distans och 50% så att du kan kombinera arbete med studier.

Målet med den här kursen är att du ska få specialiserade kunskaper om faktorer som påverkar implementeringen av välfärdsteknik inom vård och omsorg. Du får kunskaper om etiska aspekter och dilemman i samband med välfärdsteknik samt färdigheter att arbeta med välfärdsteknik utifrån gällande lagar och förordningar.

Du får även kompetens att handleda kollegor i välfärdsteknik.

Efter utbildningen har du kompetensen att genom samarbete implementera välfärdsteknik på arbetsplatsen och att kunna bevaka den tekniska utvecklingen inom området och verka för det fortsatta egna och verksamhetens lärande

Utbildningsstart
2024-10-07
2025-02-10
Utbildningsslut
2025-01-24
2025-05-16
Studietakt
50%
YH poäng
35 YH-poäng (ca. 0.4 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-09-09
Branscher
Sjukvård & socialt arbete
Pedagogik
Studieort
DISTANS (Stockholms kommun)