Lapplands Lärcentra

Lapplands lärcentra - en organisation för vuxnas lärande Lapplands lärcentra arbetar med efterfrågestyrd utbildning för vuxna, våra utbildningar är efterfrågade av enskilda eller arbetslivet i våra kommuner. Lapplands lärcentra anordnar utbildningar för vuxna på grund- och särvux, SFI, gymnasial- och yrkeshögskolenivå.

Bergmaterialingenjör

Lapplands Lärcentra

Som bergmaterialingenjör utför man specialiserade arbetsuppgifter i bergmaterial- och gruvbranschen. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2021-09-13)
Påbörjad (2022-09-12)
2023-09-11
Utbildningsslut
2023-06-23
2024-06-21
2025-06-12
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

Byggproduktionsledare

Lapplands Lärcentra

En byggproduktionsledare behöver ha omfattande kunskaper inom diverse olika områden, sådana som t.ex anläggningsteknik, arbetsmiljö och säkerhet, byggkonstruktion mm. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2021-09-01)
Utbildningsslut
2023-06-30
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

Vattenkrafttekniker

Lapplands Lärcentra

Vattenkraftteknikers arbetsuppgifter består i att bedriva driftarbeten, underhållsarbeten och tillsynsarbeten i kraftstationer. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2021-08-23)
Påbörjad (2022-08-22)
Utbildningsslut
2023-06-23
2024-06-21
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse