Montico Kompetensutveckling

Tack vare välutbildade och motiverade medarbetare står vi oss väl i konkurrensen med de flesta länder i världen. Monticos recept för ökad konkurrenskraft heter just utbildning. På uppdrag av olika företag, kommuner och arbetsförmedlingar utför vi olika typer av utbildningar, kurser, validering och certifiering.

Lönekonsult med systeminriktning

Montico Kompetensutveckling

En lönekonsult besitter specialistkunskap inom löneområdet och tar därför ett helhetsansvar för interna verksamheters eller externa kunders lönearbete. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
2024-08-01
Utbildningsslut
2025-12-19
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

Robot- och robotsvetstekniker

Montico Kompetensutveckling

Både små företag och internationella koncerner investerar stort i robotteknik för att säkra produktionen. Kunderna efterfrågar i allt större utsträckning att svetsad tillverkning sker i robot.  Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
2024-08-01
Utbildningsslut
2025-12-19
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse