Näringslivsakademin bild

Näringslivsakademin

NÄRINGSLIVSAKADEMIN ERBJUDER NÄSTA GENERATIONS UTBILDNINGAR.

Näringslivsakademin är en innovativ skola som vill erbjuda något nytt på den svenska marknaden för eftergymnasial utbildning. Vi anpassar skolan till den nya tidens näringsliv istället för tvärtom och låter våra studenter lägga upp sina studier så som det passar dem.

För oss är det självklart att erbjuda samtliga utbildningsformer digitalt och med en pedagogik som är särskilt anpassad för det. I gengäld ställer vi höga krav på såväl studenter som de företag vi samarbetar med. 
Aktuella utbildningar är Inköpare med hållbarhetskompetens och Kommunikativ Redovisningsekonom.

Hör av dig så berättar vi mer om varför vi är annorlunda!

Inköpare med hållbarhetskompetens

Näringslivsakademin

Näringslivsakademin erbjuder nästa generations inköpsutbildning. Vill du vara med på resan mot ett mer hållbart samhälle och starta din karriär inom en ständigt växande bransch?

Utbildningen inköpare med hållbarhetskompetens är idag den enda utbildningen av sin typ i Sverige som är godkänd av Myndigheten för yrkeshögskolan. Utbildningen startade 2022 och platserna är väldigt eftertraktade med över 500 sökanden per år. Det finns ett stort intresse från näringslivet vad gäller LIA-platser och framtida anställningar, tack vare inköpsutbildningens inriktning mot hållbarhet.

Vad jobbar en inköpare med?
Som inköpare måste du behärska alla steg i en inköpsprocess och kunna arbeta med operativa och taktiska inköpsfrågor som leverantörsbedömningar och upprättande av inköpskalkyler. Du måste ha rätt kompetens för att bedöma hur inköpen påverkar hållbarhet, socialt ansvar, kvalitet och miljö.

Många arbetsplatser kräver att inköparen aktivt ska bistå olika befattningshavare inom leverantörsutveckling, inköpsplanering och utveckling, strategiskt inköpsarbete och affärsförhandlingar.

Utbildningen
Utbildningen börjar med en fysisk träff där studenterna tar del av utbildningens upplägg och pedagogik. Du får då en introduktion i de digitala verktyg som behövs under utbildningen och information om vart du vänder dig för stöd. I god tid innan kursstart publiceras information om studielitteratur, examinationsmoment och lärarens kontaktuppgifter på lärplattformen.

Föreläsningar erbjuds både dagtid och kvällstid och spelas in för att ge möjlighet till repetition.

Efter utbildningen kan du arbeta som exempelvis:

  • Inköpare
  • Inköpsansvarig
  • Inköpsledare
  • Inköpsassistent
  • Inköpssamordnare

Kostnadsfri utbildning

Alla Näringslivsakademins utbildningar är kostnadsfria och CSN-berättigade. Du ansvarar själv för att söka studiebidrag och lån, vilket du gör via www.csn.se.

Samarbeten

Näringslivsakademin samarbetar med SILF (Sveriges Inköps- och Logistikförbund) som bl.a. erbjuder mentorskap för studenter. Både medlemskapet och mentorskap är kostnadsfritt för studenter, läs mer här: SILF för studenter. En av ledamöterna i utbildningens ledningsgrupp är även ledamot i SILF.

Kontakt
Alexander Morein, utb.ledare

Utbildningsstart
Påbörjad (2023-08-21)
2024-08-19
Utbildningsslut
2025-05-16
2026-05-15
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Ekonomi, admin, sälj
Övrigt
Studieort
DISTANS (Stockholms kommun)

Kommunikativ Redovisningsekonom

Näringslivsakademin

Utbildningen är en unik möjlighet att få en djupgående förståelse för ekonomi och redovisning med fokus på att kommunicera kunskapen på ett effektivt sätt.

Utbildningen Kommunikativ Redovisningsekonom är idag den enda utbildningen av sin typ i Sverige som är godkänd av Myndigheten för yrkeshögskolan. Nästa generations redovisningsekonomer som efterfrågas i näringslivet ska även ha med sig relevanta verktyg för att på ett framgångsrikt rätt presentera ekonomisk information.

Exempel på yrkesroller som utbildningen leder till:
– Kommunikativ redovisningsekonom
– Kundansvarig redovisningsekonom
– Redovisningsansvarig
– Redovisningsassistent
– Redovisningsekonom
– Redovisningskonsult

Utbildningsmetod
Näringslivsakademins pedagogik är att ge de studerande möjlighet att utbilda sig oavsett bakgrund, livssituation eller bostadsort. Skolan eftersträvar en jämlik utbildning där studenterna kan tillgodogöra sig utbildningen i egen takt och välja egna studietider. Föreläsningar erbjuds både dagtid och kvällstid och spelas in för att ge möjlighet till repetition.

Utbildningen startar med en fysisk träff där de studerande tar del av utbildningens upplägg och pedagogik. Studenterna får då introduktion i de digitala verktyg som behövs under utbildningen och information om vart man vänder sig för stöd under utbildningen. I god tid innan kursstart publiceras information om lärarens kontaktuppgifter, studielitteratur och examinationsmoment på lärplattformen.

Utbildningen innehåller undervisningsmetoder anpassade för ett lärande på distans:

– Digitala föreläsningar
– Självstudier
– Digitala studiebesök och lokala studiebesök
– Teoretiska och praktiska tillämpningar
– Entreprenöriellt lärande i form av problembaserade uppgifter
– Gruppövningar
– Fallstudier

Kostnadsfri utbildning
Alla Näringslivsakademins utbildningar är kostnadsfria och CSN-berättigade. Du ansvarar själv för att söka studiebidrag och lån, vilket du gör via www.csn.se.

Bli auktoriserad
Utbildningen uppfyller Srf konsulternas och FAR:s krav för att en examinerad student från Näringslivsakademin har rätt förutsättningar för att bli auktoriserad redovisningsekonom. Efter din examen behöver du lite arbetslivserfarenhet och därefter kan du ansöka om auktoriseringen.
 

Utbildningsstart
2024-08-19
2025-08-19
Utbildningsslut
2026-05-29
2027-05-28
Studietakt
100%
YH poäng
420 YH-poäng (ca. 2.1 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Ekonomi, admin, sälj
Övrigt
Studieort
DISTANS (Stockholms kommun)