Inköpare med hållbarhetskompetens bild

Inköpare med hållbarhetskompetens

Näringslivsakademin erbjuder nästa generations inköpsutbildning. Vill du vara med på resan mot ett mer hållbart samhälle och starta din karriär inom en ständigt växande bransch?

Utbildningen inköpare med hållbarhetskompetens är utformad i samarbete med näringslivet för att svara på kompetensbehovet av fler inköpare med kunskap om hållbara inköp. Utbildningen till inköpare inkluderar området hållbarhet och är idag den enda utbildningen av sin typ i Sverige som är godkänd av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Vad jobbar en inköpare med?
Som inköpare måste du behärska alla steg i en inköpsprocess och kunna arbeta med operativa och taktiska inköpsfrågor som leverantörsbedömningar och upprättande av inköpskalkyler. Du måste ha rätt kompetens för att bedöma hur inköpen påverkar hållbarhet, socialt ansvar, kvalitet och miljö.

Många arbetsplatser kräver att inköparen aktivt ska bistå olika befattningshavare inom leverantörsutveckling, inköpsplanering och utveckling, strategiskt inköpsarbete och affärsförhandlingar.

Utbildningen
Utbildningen börjar med en fysisk träff där studenterna tar del av utbildningens upplägg och pedagogik. Du får då en introduktion i de digitala verktyg som behövs under utbildningen och information om vart du vänder dig för stöd. I god tid innan kursstart publiceras information om studielitteratur, examinationsmoment och lärarens kontaktuppgifter på lärplattformen.

Föreläsningar erbjuds både dagtid och kvällstid och spelas in för att ge möjlighet till repetition.

Efter utbildningen kan du arbeta som exempelvis:

  • Inköpare
  • Inköpsansvarig
  • Inköpsledare
  • Inköpsassistent
  • Inköpssamordnare

Kontakt
Alexander Morein, utb.ledare