Inköpare med hållbarhetskompetens bild

Inköpare med hållbarhetskompetens

Näringslivsakademin erbjuder nästa generations inköpsutbildning. Vill du vara med på resan mot ett mer hållbart samhälle och starta din karriär inom en ständigt växande bransch?

Utbildningen inköpare med hållbarhetskompetens är idag den enda utbildningen av sin typ i Sverige som är godkänd av Myndigheten för yrkeshögskolan. Utbildningen startade 2022 och platserna är väldigt eftertraktade med över 500 sökanden per år. Det finns ett stort intresse från näringslivet vad gäller LIA-platser och framtida anställningar, tack vare inköpsutbildningens inriktning mot hållbarhet.

Vad jobbar en inköpare med?
Som inköpare måste du behärska alla steg i en inköpsprocess och kunna arbeta med operativa och taktiska inköpsfrågor som leverantörsbedömningar och upprättande av inköpskalkyler. Du måste ha rätt kompetens för att bedöma hur inköpen påverkar hållbarhet, socialt ansvar, kvalitet och miljö.

Många arbetsplatser kräver att inköparen aktivt ska bistå olika befattningshavare inom leverantörsutveckling, inköpsplanering och utveckling, strategiskt inköpsarbete och affärsförhandlingar.

Utbildningen
Utbildningen börjar med en fysisk träff där studenterna tar del av utbildningens upplägg och pedagogik. Du får då en introduktion i de digitala verktyg som behövs under utbildningen och information om vart du vänder dig för stöd. I god tid innan kursstart publiceras information om studielitteratur, examinationsmoment och lärarens kontaktuppgifter på lärplattformen.

Föreläsningar erbjuds både dagtid och kvällstid och spelas in för att ge möjlighet till repetition.

Efter utbildningen kan du arbeta som exempelvis:

  • Inköpare
  • Inköpsansvarig
  • Inköpsledare
  • Inköpsassistent
  • Inköpssamordnare

Kostnadsfri utbildning

Alla Näringslivsakademins utbildningar är kostnadsfria och CSN-berättigade. Du ansvarar själv för att söka studiebidrag och lån, vilket du gör via www.csn.se.

Samarbeten

Näringslivsakademin samarbetar med SILF (Sveriges Inköps- och Logistikförbund) som bl.a. erbjuder mentorskap för studenter. Både medlemskapet och mentorskap är kostnadsfritt för studenter, läs mer här: SILF för studenter. En av ledamöterna i utbildningens ledningsgrupp är även ledamot i SILF.

Kontakt
Alexander Morein, utb.ledare