Nercia Utbildning bild

Nercia Utbildning

Nå dina mål tillsammans med oss!
Vill du ta nästa steg i din karriär eller behöver du ett nytt jobb? Då har du kommit rätt. Vi hjälper dig att nå dina mål. Hos oss handlar utveckling om mer än bara kompetens och resultat. Det handlar också om inspiration och framförallt goda relationer.

Våra utbildningar är utformade för att möta det behov av arbetskraft och kunskap som arbetsmarknaden efterfrågar. Våra YH-utbildningar är avgiftsfria. Har du frågor eller fundering kring någon av våra utbildningar – kontakta oss!

Mätningstekniker

Nercia Utbildning

Utbildningen till mätningstekniker ger dig stora möjligheter till arbete efter avslutad utbildning. Efterfrågan på mätningstekniker är hög enligt branschens bedömning. Arbetsmarknaden för mätningstekniker bedöms därför vara god både på kort och lång sikt.

Som mätningtekniker utför du mätningar och utsättningar av exempelvis byggnader, ledningar, vägar och broar. Utifrån dessa mätningar tas underlag till kartor och ritningar fram som behövs för olika projekt vid exempelvis nybyggnation, ombyggnation och underhåll. Dessutom tar man fram underlag till kartor och granskar befintliga ritningar. En mätningstekniker är lite som spindeln i nätet på en byggarbetsplats och arbetet är varierande, roligt och ansvarsfullt.

Denna yrkeshögskoleutbildning läses på distans med undantag för 12 platsträffar i Västerås men kan även ske på annan ort vid behov.

Särskilda förkunskaper
Lägst betyg E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Engelska 5
 • Matematik 2
 • Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2
Utbildningsstart
2024-08-05
2025-08-01
Utbildningsslut
2026-06-30
2027-10-20
Studietakt
100%
YH poäng
455 YH-poäng (ca. 2.3 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Bygg & fastighet
Teknik & tillverkning
Studieort
DISTANS (Västerås kommun)

Auktoriserad Elinstallatör

Nercia Utbildning

Genom vår utbildning till auktoriserad elinstallatör lär du dig planera och utföra elinstallationer och lösa problem som kan uppstå i olika typer av elanläggningar. Du får kunskaper i att utföra projektering av installationer av elkraft samt hur elmaskiner av olika slag är uppbyggda och fungerar.

Utbildningen leder till en auktorisation och ställer därför krav på tidigare utbildning och andra förkunskaper.

Utbildningen sker på distans med 5 platsträffar i Trollhättan.

Särskilda förkunskaper
Lägst betyg E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Elinstallationer
 • Elkraftteknik
 • Energiteknik 1
 • Mekatronik 1
 • Praktisk ellära

Yrkeserfarenhet
Dokumenterad Yrkeserfarenhet minst 2 år heltid med elinstallation, elkraft och elmaskiner.

Utbildningsstart
2024-08-12
Utbildningsslut
2025-06-30
Studietakt
50%
YH poäng
120 YH-poäng (ca. 1.2 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Teknik & tillverkning
Bygg & fastighet
Studieort
DISTANS (Trollhättans kommun)

Solenergitekniker

Nercia Utbildning

Utbildningen till Solenergitekniker ger dig kundskaper i bland annat att installera solenergianläggningar, mäta och analysera effekterna av skuggning, göra riskanalyser utifrån elsäkerhet- och arbetsmiljöaspekter, driftsätta och optimera en solenergianläggning med mera. Du får kunskaper i att självständigt genomföra och planera installationer av solenergianläggningar, planera och utföra säkert arbete på tak, genomföra riskanalyser och föreslå hållbara energilagringar mm.

Utbildningen är på heltid och på distans med 8 platsträffar i Malmö, varav ett av dessa tillfällen kan vara 1-5 dagar. Du kommer också att ha LIA (Lärande i Arbete) då du är ute på en arbetsplats och praktiskt får erfara kunskaper inom solenergianläggningar.

Särskilda förkunskaper
Lägst betyg E/3/G i NÅGON av följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Bygg och anläggning 1
 • Praktisk Ellära
Utbildningsstart
2024-08-19
2025-08-18
2026-08-24
Utbildningsslut
2026-02-28
2027-02-28
2028-02-28
Studietakt
100%
YH poäng
300 YH-poäng (ca. 1.5 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Teknik & tillverkning
Bygg & fastighet
Studieort
DISTANS (Malmö kommun)

Solenergitekniker

Nercia Utbildning

Utbildningen till Solenergitekniker ger dig kunskaper i att självständigt genomföra och planera installationer av solenergianläggningar, planera och utföra säkert arbete på tak, genomföra riskanalyser och föreslå hållbara energilagringar mm. Du kommer även få kunskaper kring olika förnyelsebara energitekniker och energieffektivisering och att även utveckla din engelska i både skrift och tal som är kopplat till branschrelaterad teknisk engelska.

Du lär dig bland annat att installera solenergianläggningar, mäta och analysera effekterna av skuggning, göra riskanalyser utifrån elsäkerhet- och arbetsmiljöaspekter, driftsätta och optimera en solenergianläggning med mera.

Utbildningen är på distans med 7 platsträffar i Västerås.

Särskilda förkunskaper
Lägst betyg E/3/G i NÅGON av följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Bygg och anläggning 1
 • Praktisk Ellära
Utbildningsstart
2024-08-19
Utbildningsslut
2026-02-28
Studietakt
100%
YH poäng
300 YH-poäng (ca. 1.5 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Teknik & tillverkning
Bygg & fastighet
Studieort
DISTANS (Västerås kommun)