Mätningstekniker bild

Mätningstekniker

Utbildningen till mätningstekniker ger dig stora möjligheter till arbete efter avslutad utbildning. Efterfrågan på mätningstekniker är hög enligt branschens bedömning. Arbetsmarknaden för mätningstekniker bedöms därför vara god både på kort och lång sikt.

Som mätningtekniker utför du mätningar och utsättningar av exempelvis byggnader, ledningar, vägar och broar. Utifrån dessa mätningar tas underlag till kartor och ritningar fram som behövs för olika projekt vid exempelvis nybyggnation, ombyggnation och underhåll. Dessutom tar man fram underlag till kartor och granskar befintliga ritningar. En mätningstekniker är lite som spindeln i nätet på en byggarbetsplats och arbetet är varierande, roligt och ansvarsfullt.

Denna yrkeshögskoleutbildning läses på distans med undantag för 12 platsträffar i Västerås men kan även ske på annan ort vid behov.

Särskilda förkunskaper
Lägst betyg E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

  • Engelska 5
  • Matematik 2
  • Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2