Ocellus Information Systems AB

OCELLUS arbetar för att göra GIS lättillgängligt inom samhällets alla sektorer. Vi lägger stor vikt på användbarhet och tydlighet i visualiseringen. OCELLUS kan leverera de tjänster och utbildningar som behövs för att bygga upp den struktur och den kompetens som behövs för att GIS ska fungera smidigt och effektivt.

GIS samordnare

Ocellus Information Systems AB

GIS-utveckIare kopplar samman geografisk IT med den mobila tekniken. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-01-10)
Påbörjad (2022-09-01)
Påbörjad (2023-09-01)
Utbildningsslut
2023-11-24
2024-06-21
2025-06-20
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

Mobila System och GIT

Ocellus Information Systems AB

GIS-utveckIare kopplar samman geografisk IT med den mobila tekniken. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-09-01)
Utbildningsslut
2024-06-30
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse