Östsvenska yrkeshögskolan

En väl fungerande arbetsmarknad förutsätter en kvalitativ kompetensförsörjning. Östsvenska Yrkeshögskolans uppdrag är att bidra till att företag i regionen har rätt förutsättningar för att kunna växa och utvecklas. Vi finns till för att serva näringslivet med rätt folk som har rätt kompetens vid varje given tidpunkt.

Internationell transportlogistik

Östsvenska yrkeshögskolan

Som logistiker har du en helhetssyn. Att rätt vara finns på rätt plats i rätt tid är en förutsättning för effektiv produktion och försäljning i ett företag. I transportföretag arbetar logistiker med lager- och transportplanering. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
2023-08-01
2024-08-01
2025-08-01
Utbildningsslut
2025-06-30
2026-06-30
2027-06-30
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-05-10

Kvalificerat inköp och upphandling

Östsvenska yrkeshögskolan

Inom inköp och upphandling kan du specialisera dig inom exempelvis affärsjuridiska frågor, upphandling av tjänster inom fastighetsförvaltning, upphandlingar inom offentlig sektor eller i strategiskt inköp. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
2023-08-01
2024-08-01
2025-08-01
Utbildningsslut
2025-06-30
2026-06-30
2027-06-30
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-05-10

Lokförare Malmö

Östsvenska yrkeshögskolan

Lokföraren kan köra olika typer av tåg, med passagerare eller gods och ibland ingår även växlingsarbete med radiostyrda lok i arbetsuppgifterna. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
2023-08-01
2024-03-01
Utbildningsslut
2024-06-30
2024-12-31
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-04-15

Lokförare Stockholm

Östsvenska yrkeshögskolan

Lokföraren kan köra olika typer av tåg, med passagerare eller gods och ibland ingår även växlingsarbete med radiostyrda lok i arbetsuppgifterna. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2023-03-01)
2023-08-01
2024-03-01
2024-09-01
Utbildningsslut
2024-02-01
2024-06-30
2025-02-01
2025-06-30
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-04-15

Produktionstekniker med 3D-teknik

Östsvenska yrkeshögskolan

3D-tekniker kan användas inom diverse olika branscher, bland annat har skulptörer fått möjlighet att med stor grad av säkerhet rekonstruera historiska ansikten från arkeologiska skelettfynd. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2021-08-01)
2023-08-01
2024-08-01
Utbildningsslut
2023-06-30
2024-07-04
2025-07-10
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-05-10