Vuxenutbildningen Luleå

Luleå kommun bedriver utbildningar inom yrkeshögskolan. Yrkeshögskolans utbildningar är på eftergymnasial nivå och svarar alltid mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden. Det innebär att innehåll och inriktning på utbildningarna varierar och anpassas kontinuerligt.

El- och automationsingenjör

Vuxenutbildningen Luleå

Som automationsingenjör kan man arbeta med att installera, ställa in och köra igång automatiska anläggningar men även programmera de anläggningar som är datorstyrda. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2021-09-01)
Påbörjad (2022-09-19)
2023-09-01
Utbildningsslut
2023-06-30
2024-06-30
2025-06-30
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-05-31

Järnvägstekniker / Kvalificerad bantekniker

Vuxenutbildningen Luleå

Som bantekniker är du en del av det viktiga mycket arbetet att underhålla och förbättra järnvägsspåren för att säkerställa att tågen kommer fram i tid.  Läs mer på Framtid.se

Utbildningsstart
2023-09-01
2024-09-01
2025-09-01
2026-09-01
2027-09-01
Utbildningsslut
2024-07-04
2025-07-10
2026-07-09
2027-07-08
2028-07-06
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-05-31

Järnvägstekniker / Kvalificerad kontaktledningstekniker

Vuxenutbildningen Luleå

Som Kontaktledningstekniker bidrar du till den moderna järnvägens kraftförsörjning. Järnvägens kraftförsörjning sker i ett eget elsystem och för att jobba med detta krävs specialkunskaper.  Läs mer om på Framtid.se

Utbildningsstart
2023-09-01
2024-09-01
2025-09-01
2026-09-01
2027-09-01
Utbildningsslut
2024-07-01
2025-07-10
2026-07-09
2027-07-08
2028-07-06
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-05-31

Järnvägstekniker / Kvalificerad signaltekniker

Vuxenutbildningen Luleå

Signaltekniker arbetar med drift, underhåll, felavhjälpning och byggnation av järnvägens signalsystem. Mycket av arbetet sker via digital informationsteknik. Dokumentation av kontroller och felrapporter ingår i signalteknikerns arbete. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
2023-09-01
2024-09-01
2025-09-01
2026-09-01
2027-09-01
Utbildningsslut
2024-07-04
2025-07-10
2026-07-09
2027-07-07
2028-07-06
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-05-31

Tandsköterska

Vuxenutbildningen Luleå

Tandsköterskan assisterar tandläkaren vid undersökning och behandling av patienter. Som tandsköterska är det viktigt att vara serviceinriktad och sätta patienten i fokus. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
2023-09-01
2024-09-01
2025-09-01
Utbildningsslut
2024-12-20
2025-12-19
2026-12-25
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-05-31