Yrkeshögskolan i Mölnlycke bild

Yrkeshögskolan i Mölnlycke

Många är de som använt Yrkeshögskolan i Mölnlycke som språngbräda i sin karriär. Fler och fler vill göra likadant. Vi är självklart glada. Men inte förvånade. Hårt arbete lönar sig. Både för oss och våra studenter. Våra utbildningar är noggrant utvalda och minutiöst planerade. Vi har satt en stolthet i att ha en ambitionsnivå som är lite högre. Det gäller allt.

En av många fördelar med YHiM är att vi har en stor andel lärarledda lektioner. All schemalagd tid leds av erfarna och skickliga lärare, många med direkt koppling till näringslivet. Det säkerställer att du får kunskaper som är verklighetsförankrade och applicerbara i ett arbete från första dagen.

En annan styrka som vi är stolta över är den stora andelen LIA (Lärande i Arbete) som ingår i utbildningarna. Merparten av våra utbildningar har LIA. Den kan uppgå till en tredjedel av den totala studietiden, vilket väsentligt ökar dina chanser att få ett bra jobb.

En tredje fördel med YHiM är våra nära samarbeten med såväl företag som högskolor och universitet, ännu en viktig aspekt för att vara först till jobbet!

Lönespecialist

Yrkeshögskolan i Mölnlycke

Behovet av specialister inom lön ökar. Det råder brist på personer med hög kompetens inom området och många företag har idag svårt att rekrytera. Jobben finns inom alla branscher, hos små och stora företag, privata och offentliga arbetsgivare samt bemanningsföretag.

Den moderna löneprocessen i kombination med allt-mer komplexa lagar och regler och ökad globalisering, ställer ökade krav på löneyrket. IT-utveckling med system där man själv registrerar och hittar uppgifter, är ett exempel på hur rollen har moderniserats.

Utbildningen förbereder dig för den moderna rollen som lönespecialist där man hanterar hela flöden av data, från lön till avstämning, såväl som att ha kompetens i ärenden gällande pensioner och försäkringar. Du lär dig att tolka och tillämpa arbetsrättsliga lagar samt att arbeta i olika löneoch redovisningssystem och att hantera Excel. Engelska inom yrkesområdet är en övergripande del i hela utbildningen.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

 • arbeta konsultativt och självständigt som lönespecialist
 • utföra kvalificerade arbetsuppgifter inom området lön
 • kunna hantera personaladministrativa frågor
 • arbeta i olika typer av företag, organisationer samt offentlig förvaltning och ha förståelse för verksamheternas olika förutsättningar och krav
 • förstå och analysera arbetsrättsliga och andra förekommande juridiska problem
 • lösa problem självständigt, noggrant och konstruktivt
 • arbeta i projektform och i team
 • kommunicera/beskriva/förklara processer och rutiner för chefer/anställda och kunder

Krav på särskilda förkunskaper - minst betyget E/G/3 i följande kurser:

 • Svenska 2/B
 • Svenska som andraspråk 2/B alternativt 2 årskurser, delat betyg svenska respektive litteratur eller motsvarande (Max. 15 poäng)

Frågor? 
Kontakta Anna Sjöström
031-724 66 08

Utbildningsstart
Påbörjad (2024-01-15)
2025-01-01
Utbildningsslut
2025-05-31
2026-05-31
Studietakt
100%
YH poäng
300 YH-poäng (ca. 1.5 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-10-14
Branscher
Ekonomi, admin, sälj
Juridik

Tullspecialist (Customs Compliance Specialist)

Yrkeshögskolan i Mölnlycke

Sverige är i högsta grad beroende av export och import. Området är komplext och flera myndigheters olika krav och regelverk måste följas. Behovet av personal med kompetens i tullfrågor är mycket stort i näringslivet och ökar ständigt.

Flödet av varor mellan länder kontrolleras av det svenska Tullverket och deras utländska motsvarigheter och varuflödet ska ske enligt gällande regler. Att ha en välutvecklad process för tullhantering är därför avgörande för alla företag som arbetar med internationell handel.

Nya regelverk, omprövning av tillstånd, krav på effektivare hantering av tulldeklarationer och integration av tullsystem länder emellan bidrar till en ökad efterfrågan av personer med tullkompetens. Även den ökande världshandeln bidrar till att fler företag behöver ha personal med tullkompetens för att säkerställa att man följer gällande lagar och regler. Den framtida arbetsmarknaden är därför mycket ljus för personer med utbildning inom området.

Denna utbildning ger dig som studerande heltäckande kompetens för att kunna arbeta inom alla kunskapsgrenar inom tullområdet t ex import, export, tullförfaranden med ekonomisk verkan, tullvärde, klassificering av varor, ursprungshantering och transiteringar. Du kommer att kunna arbeta i samtliga steg i tullproceduren och du kommer även ha kompetens att jobba med egenkontroll och utvecklingsfrågor inom området.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

 • arbeta med frågor som rör tullhantering; import, export, tullförfaranden och deras ekonomisk verkan, klassificering av varor, beräkna tullvärde, transitering samt kunna genomföra en dokumentation inför en AEO-ansökan
 • arbeta i samtliga steg i tullproceduren vid etablering av relationer med nya kontakter inom informations- och godsflöde samt förstå samband och koppling till företagens övriga verksamhet
 • applicera nya regler, arbetsmodeller, avtal etc i det dagliga arbetet med tullhantering
 • bistå företaget beträffande utveckling av och frågor inom tullområdet
 • arbeta med egenkontroll och uppföljning av företagets tullhantering
 • självständigt söka information i EU:s regelverk; tullkodex och tillämpningskodex, samt söka i vårt nationella regelverk tullagen, tullordningen och tullförordningen
 • självständigt ta fram olika optimala tullösningar
 • behärska olika typer av IT-verktyg som hjälpmedel i sitt arbete

Krav på särskilda förkunskaper - Godkända betyg (minst E/G/3) i:

 • Svenska 2/B alt Svenska som andraspråk 2/B alternativt 2 årskurser, delat betyg svenska respektive litteratur eller motsvarande
 • Engelska 6 alt Engelska B eller motsvarande

Frågor? 
Kontakta Anna Sjöström
031-724 66 08

Utbildningsstart
Påbörjad (2024-01-22)
2025-01-01
Utbildningsslut
2025-06-13
2026-06-12
Studietakt
100%
YH poäng
300 YH-poäng (ca. 1.5 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-10-15
Branscher
Ekonomi, admin, sälj
Juridik

Löne- och ekonomikonsult

Yrkeshögskolan i Mölnlycke

Allt fler företag och organisationer lägger ut löne- och redovisningsfunktionerna hos externa byråer, vilket ökar efterfrågan på kunniga löne- och ekonomikonsulter.

En löne- och ekonomikonsult finner jobb inom alla branscher. Hos små och stora företag, privata och offentliga arbetsgivare samt bemanningsföretag. Yrkesrollen har på senare år genomgått en förändring och idag ska man inte bara behärska lön utan också kunna pensioner, förmåner, skatter, arbetsrätt etc. Yrket innebär en mer konsultativ roll än tidigare. En rådgivande servicefunktion som stöttar både medarbetare och chefer. Denna roll kräver en både bred och djup utbildning som möter de nya kraven.

Utbildningen
Löne- och ekonomikonsult ger dig en helhetssyn för att förstå sambanden mellan områdena lön, ekonomi och personal. Du får kompetens att använda och förvalta olika lönehanteringssystem och utföra kvalificerade arbetsuppgifter inom lön och ekonomi. Du lär dig också att tolka och tillämpa de viktigaste lagarna samt att bokföra, göra bokslut och skapa årsredovisningar i olika redovisningssystem. Även pensions- och försäkringsärenden har en viktig del i utbildningsplanen.

Att behärska engelska inom yrkesområdet är en övergripande del i hela utbildningen.

Frågor?
Kontakta Liselott Elfstrand
031-724 66 08

Utbildningsstart
2024-08-01
Utbildningsslut
2026-02-28
Studietakt
100%
YH poäng
300 YH-poäng (ca. 1.5 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Ekonomi, admin, sälj
Juridik

Specialistutbildad undersköterska inom vård och omsorg om äldre

Yrkeshögskolan i Mölnlycke

Specialistutbildad undersköterska inom vård och omsorg om äldre (Distans)

Utbildningen riktar sig till redan yrkesverksamma inom äldreområdet som företrädesvis kommer att arbeta samtidigt med studier. 

Utbildningen bedrivs på 50% deltid och fjärrundervisning med flexibelt upplägg, vilket underlättar för redan yrkesverksamma att kunna studera. Varje termin är det tre obligatoriska träffar på plats hos utbildningsanordnaren då praktiska moment genomförs och övas.

Upplägget är anpassat för att studerande skall kunna genomföra sina studier oavsett geografisk hemvist. Upplägget förstärker integrationen mellan teoretisk förankring och yrkespraxis, på så sätt kan den studerande utveckla en gedigen förtrogenhet, djupare kunskap och bredare kompetens. 

LIA kursen genomförs dock på heltid, då branschföreträdarna lyft fram att heltidsupplägg kommer att möjliggöra för fler LIA-platser, och en mer innehållsrik LIA-placering.

 

Frågor? 
Kontakta Mina Jordan
031-724 66 09

 

Utbildningsstart
2024-08-01
Utbildningsslut
2026-06-30
Studietakt
50%
YH poäng
200 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Sjukvård & socialt arbete
Frisk- & kroppsvård
Studieort
DISTANS (Härryda kommun)

Systemhantering inom lön – förvaltning och drift

Yrkeshögskolan i Mölnlycke

Den här kursen riktar sig till dig som redan har yrkeserfarenhet inom lönearbete och vill utöka din kompetens inom systemförvaltning och drift. Efter avslutad kurs kommer du att vara väl förberedd för att möta arbetsmarknadens krav på systemförvaltare inom lön.

Utbildningsstart
2024-09-02
Utbildningsslut
2024-12-20
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-08-11
Kort YH-kurs