Lönespecialist bild

Lönespecialist

Behovet av specialister inom lön ökar. Det råder brist på personer med hög kompetens inom området och många företag har idag svårt att rekrytera. Jobben finns inom alla branscher, hos små och stora företag, privata och offentliga arbetsgivare samt bemanningsföretag.

Den moderna löneprocessen i kombination med allt-mer komplexa lagar och regler och ökad globalisering, ställer ökade krav på löneyrket. IT-utveckling med system där man själv registrerar och hittar uppgifter, är ett exempel på hur rollen har moderniserats.

Utbildningen förbereder dig för den moderna rollen som lönespecialist där man hanterar hela flöden av data, från lön till avstämning, såväl som att ha kompetens i ärenden gällande pensioner och försäkringar. Du lär dig att tolka och tillämpa arbetsrättsliga lagar samt att arbeta i olika löneoch redovisningssystem och att hantera Excel. Engelska inom yrkesområdet är en övergripande del i hela utbildningen.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

  • arbeta konsultativt och självständigt som lönespecialist
  • utföra kvalificerade arbetsuppgifter inom området lön
  • kunna hantera personaladministrativa frågor
  • arbeta i olika typer av företag, organisationer samt offentlig förvaltning och ha förståelse för verksamheternas olika förutsättningar och krav
  • förstå och analysera arbetsrättsliga och andra förekommande juridiska problem
  • lösa problem självständigt, noggrant och konstruktivt
  • arbeta i projektform och i team
  • kommunicera/beskriva/förklara processer och rutiner för chefer/anställda och kunder

Krav på särskilda förkunskaper - minst betyget E/G/3 i följande kurser:

  • Svenska 2/B
  • Svenska som andraspråk 2/B alternativt 2 årskurser, delat betyg svenska respektive litteratur eller motsvarande (Max. 15 poäng)

Frågor? 
Kontakta Anna Sjöström
031-724 66 08