35.000 platser på 426 utbildningar inom 14 branscher

Sedan 2014 har antalet utbildningsplatser på yrkeshögskolan blivit dubbelt så många. Den stora ökningen av antalet platser innebär att studieformen "yrkeshögskolan" utgjorde en tredjedel av det totala antalet studerande som påbörjade sin utbildning på eftergymnasial nivå under 2021.

Idag, den 11 januari 2022, presenterar Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) vilka YH-utbildningar som beviljats start i år och senare. Totalt handlar det om 35.000 utbildningsplatser, fördelade på 426 utbildningar inom 14 branscher.

Största bransch (utbildningsområde) inom yrkeshögskola är Data/IT (17% av det totala antal utbildningsplatser).

Nya utbildningsinriktningar:

Ökning av distansutbildningar
Andelen YH-utbildningar på distans ökar från 28,8 % till 32,3 % och det totala antalet utbildningsplatser på yrkeshögskolans distansutbildningar överstiger 43.000.