Equiterapeut bild

Equiterapeut

Den här utbildningen är perfekt för dig som vill jobba med kvalificerad rehabilitering av hästar!

Utbildningen leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen och utgörs av tre års heltidsstudier. Utbildningen är framtagen tillsammans med erfarna yrkesutövare och företag och personer inom hästnäringen och kvalitetsgranskas av Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Efterfrågan på välutbildade Equiterapeuter ökar i takt med att hästsporten växer och arbetsmarknaden ser ljus ut för dig som vill arbeta med rehab av hästar på professionell nivå.

Equiterapeuten arbetar med rehabilitering av hästar efter veterinärdiagnos inom samtliga hästsporter och med friska hästar i förebyggande syfte. Ofta driver man eget företag och kunderna är travtränare, galopptränare, ryttare inom olika discipliner samt veterinärer och veterinärkliniker. Det är vanligt att equiterapeuten tecknar långa kontrakt med stall och veterinärkliniker.

Utbildningen till Equiterapeut leder till specialiserade kunskaper om hästens anatomi och rörelseapparat samt om olika metoder för att behandla hästar med avvikelser i rörelseapparaten.

I utbildningen får du orientera dig i aktuell forskning och utvecklingsfrågor inom området. Du får kunskaper om och överblick över angränsande områden så som träning av häst inom olika discipliner och kunskaper om vedertagen nomenklatur i veterinärdiagnosen.

Du lär dig planera och utföra friskvård på hästar i förebyggande syfte samt rehabilitering på hästar efter veterinärdiagnos. Detta kräver att du kan identifiera problemområden och lösa sammansatta problem genom att analysera hästens förutsättningar, utföra beprövade undersökningsmetoder, bedöma behovet av och genomföra manuella behandlingar anpassade till den enskilda hästen.

Du samarbetar med andra yrkeskategorier och får lära dig att avgöra var gränsen går för den egna kompetensen och när veterinär eller andra yrkeskategorier skall kopplas in. Detta kräver att du kan värdera den information som du får genom olika undersökningsmetoder med hänsyn till djuretik, vetenskap och evidens, samt att du tar ansvar för sina ställningstaganden.

I examensarbetet utför du självständigt analys och behandling av häst, ger hemgångsråd och förklaringsmodell till hästägaren samt en förklaringsmodell för veterinär, inklusive anamnes. Genom att utforma en av förklaringsmodellerna på engelska kommunicerar den studerande på ett främmande språk. Examensarbetet ger även insikt i ett reflekterande arbetssätt vilket ger dig möjlighet att självständigt behandla innehåll som leder till vidare lärande och professionell utveckling inom yrkesområdet.