Biologiska Yrkeshögskolan Skara, BYS

Studera vid BYS – få ett yrke för framtiden! Vi finns på Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) campus och vi delar även lokaler med dem och får på det sättet bland annat tillgång till föreläsningssalar, datasalar och universitetsbibliotek.

Agrotekniker

Biologiska Yrkeshögskolan Skara, BYS

Agrotekniker har kunskaper och färdigheter att framgångsrikt starta, driva och utveckla ett lantbruksföretag. Läs mer på www.framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-08-01)
2023-08-01
Utbildningsslut
2024-06-30
2025-06-30
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

Hovslagare, Grundutbildning

Biologiska Yrkeshögskolan Skara, BYS

En hovslagare måste arbeta med noggrannhet och precision. Många hästar skos för att hoven ska klara de påfrestningar som hästen utsätts för när vi kör eller rider. Läs mer på Framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2020-08-24)
Påbörjad (2021-08-30)
Påbörjad (2022-08-01)
2023-08-01
Utbildningsslut
2023-06-30
2024-01-26
2025-06-30
2026-06-30
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

Hovslagare, kvalificerad tilläggsutbildning för yrkesverksam hovslagare

Biologiska Yrkeshögskolan Skara, BYS

En hovslagare måste arbeta med noggrannhet och precision. Många hästar skos för att hoven ska klara de påfrestningar som hästen utsätts för när vi kör eller rider. Läs mer på Framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-08-01)
2023-08-01
Utbildningsslut
2023-12-15
2024-12-15
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

Klövvårdare

Biologiska Yrkeshögskolan Skara, BYS

Klövvårdare behöver ha kunskaper i djurets anatomi och fysiologi, kunskap och erfarenhet av djurstallar och utfordring, i ergonomi, entreprenörskap och ekonomi. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
2023-08-01
Utbildningsslut
2024-06-30
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

Verksamhetsledare inom hästrelaterade näringar

Biologiska Yrkeshögskolan Skara, BYS

Du måste kunna hantera stora djur, ha en entreprenörsanda, god känsla för service och kunna lära ut på ett pedagogiskt sätt. Läs mer om Hästyrkenwww.framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-08-01)
2023-08-01
Utbildningsslut
2023-06-30
2024-06-30
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse