Biologiska Yrkeshögskolan Skara, BYS

Studera vid BYS – få ett yrke för framtiden! Vi finns på Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) campus och vi delar även lokaler med dem och får på det sättet bland annat tillgång till föreläsningssalar, datasalar och universitetsbibliotek.

Agrotekniker

Biologiska Yrkeshögskolan Skara, BYS

Agrotekniker har kunskaper och färdigheter att framgångsrikt starta, driva och utveckla ett lantbruksföretag. Läs mer på www.framtid.se

Utbildningsstart
2024-08-26
2025-08-01
2026-08-01
Utbildningsslut
2026-06-11
2027-06-18
2028-06-23
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-04-15

Hovslagare, Grundutbildning

Biologiska Yrkeshögskolan Skara, BYS

En hovslagare måste arbeta med noggrannhet och precision. Många hästar skos för att hoven ska klara de påfrestningar som hästen utsätts för när vi kör eller rider. Läs mer på Framtid.se

Utbildningsstart
2024-08-26
2025-08-01
2026-08-01
Utbildningsslut
2027-01-22
2028-06-15
2029-07-05
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-04-15

Klövvårdare

Biologiska Yrkeshögskolan Skara, BYS

Klövvårdare behöver ha kunskaper i djurets anatomi och fysiologi, kunskap och erfarenhet av djurstallar och utfordring, i ergonomi, entreprenörskap och ekonomi. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
2024-08-26
2025-08-25
2026-08-24
Utbildningsslut
2025-05-30
2026-05-29
2027-05-28
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-04-15

Småskalig virkesförädling: sågning och timmerhantverk

Biologiska Yrkeshögskolan Skara, BYS

Träarbetare arbetar med nybyggnationer, ombyggnationer och renoveringar av hus men också med anläggningsarbete som exempelvis brobygge. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
2024-09-02
2025-09-01
2026-09-01
Utbildningsslut
2026-06-05
2027-06-25
2028-06-23
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-04-15

Kvalificerad djurvårdare - nivå 2

Biologiska Yrkeshögskolan Skara, BYS

Som djurvårdare måste man kunna mycket om bland annat djurs beteende, anatomi, fysiologi, näringslära, vårdhygien och om vanliga djursjukdomar. Läs på framtid.se

Utbildningsstart
2025-01-13
2026-01-01
2027-01-01
Utbildningsslut
2026-05-29
2027-06-25
2028-06-23
Ansökan öppnar
2024-08-15
Ansökan stänger
2024-10-15