Klövvårdare

Tycker du om kor och vill påverka djurens välbefinnande?
Vill du starta ditt eget företag? Då har vi utbildningen för dig!

På BYS i Skara finns landets första och enda längre klövvårdarutbildning. Tillsammans med näringen, Svenska Klövvårdarföreningen och andra intressenter har vi tagit fram en ettårig utbildning där du får lära dig om kons anatomi och fysiologi, klövvård, djurstallar, utfordring, ergonomi, kommunikation och entreprenörskap där fokus ligger på att starta ditt egna företag.

Föreläsningarna ges av våra lärare, forskare på SLU - Sveriges Lantbruksuniversitet samt av företagare och representanter från näringslivet i branschen. Du får alltså ta del av de senaste rönen inom forskningen och beprövad erfarenhet.

Det blir allt viktigare att sköta om kornas klövar, både mjölk- och köttdjursbesättningarna blir allt större. Fler och fler djur finns i lösdrift och i robotstall för mjölkkor ställer det ökat krav på att djuren kan röra sig obehindrat. Därför krävs det tätare och även andra klövvårdande insatser än tidigare. Förutom att klövvård är en viktig faktor för god djuromsorg poängterar branschen att god klövvård är en förutsättning för god lönsamhet i mjölkproduktionen.

Utbildningsform
Du studerar ca 10 veckor på skolan i Skara och ca 10 veckor läser du på distans.

Omkring 20 veckor praktiserar du hos en certifierad klövvårdare.

Efter din utbildning
Du kommer att bli efterfrågad! Behovet av klövvårdare är stort och behovet av välutbildade klövvårdare kommer att öka ännu mer.

Särskilda förkunskaper
Du måste ha minst ett års dokumenterad erfarenhet på heltid från arbete i nötbesättningar med inriktning mot mjölk- eller köttproduktion alternativt arbete som utbildad hovslagare. Har du haft en lägre sysselsättningsgrad än heltid behöver detta kompenseras med en längre arbetsperiod så att den totala erfarenheten blir ett års dokumenterad erfarenhet på heltid.

Om du saknar en viss del av behörigheten, men anser att du har motsvarande kunskaper genom arbete eller annan utbildning så kan du söka på reell kompetens.

Kontakt
Amanda Landenmark, utb.ledare
073-074 79 25