Verksamhetsledare inom hästrelaterade näringar

Du måste kunna hantera stora djur, ha en entreprenörsanda, god känsla för service och kunna lära ut på ett pedagogiskt sätt. Läs mer om Hästyrkenwww.framtid.se

Framtid.se websida

Tips på liknande utbildningar som kanske kan passa dig