Reliningstekniker

Är du intresserad av grön teknik, problemlösning och omväxlande arbetsuppgifter? Då ska du söka vår utbildning till reliningstekniker på distans i Kristianstad.

Projektledare Relining är en utbildning för dig som är intresserad av att jobba i en framtidsbransch med både stark ekonomisk och teknisk utveckling. Här finns ett stort miljömässigt perspektiv, då läckande avlopp är något av en tickande bomb i vårt samhälle.

Inom branschen finns det ett stort behov ute på fältet i roller som reliningstekniker och arbetsledare, men även en hög efterfrågan på projektledare, så utvecklingsmöjligheterna är goda.

Det finns en enorm brist på yrkesutbildad personal i branschen och detta beror främst på att det i princip inte har funnits några direkta utbildningar inom denna gren av VVS (fastighet) och VA (mark) som entydigt har inriktat sig på relining. Med två olika inriktningar är framtidsutsikterna för jobb mycket stora.

I huvudsak så handlar yrket om att renovera eller reparera befintliga avloppsledningar och system i fastigheter och mark. Själva arbetsuppgifterna är omväxlande och ofta kräver det en bra problemlösningsförmåga för att kunna utföra arbetet så smidigt och effektivt som möjligt, med ett gott slutresultat.

Det finns flera olika yrken inom branschen, men på det stora hela så finns det tre olika yrkesgrupper inom relining.

  • Reliningstekniker
  • Arbetsledare Relining
  • Projektledare Relining

Utbildningen
Vi träffas 3 gånger per termin och då 1-2 dagar vardera. Då genomför vi främst praktiska övningar där verktyg och maskiner ingår. Dessa träffar är primärt förlagda till Kristianstad.

Föreläsningar via Teams sker cirka två gånger per vecka och föreläsningstiderna är oftast cirka 3 timmar långa. Övrig tid ägnas åt självstudier.