Platschef - Bygg och anläggning bild

Platschef - Bygg och anläggning

Som platschef inom bygg och anläggning har du en central roll i alla typer av byggprojekt. Utbildningen vänder sig till dig som redan har erfarenhet av att jobba som arbetsledare och vill utvecklas vidare i karriären.

Jobbet som platschef inom byggindustrin är ett varierande yrke som erbjuder många vidare utvecklingsmöjligheter och en bra arbetsmarknad. Utbildningen är utformad för att möta branschens behov.

Eftersom utbildningen avser kompetensutveckling för redan yrkesverksamma går den också att kombinera med ditt nuvarande arbete.

Utbildningen har, på uppdrag av branschens företag, lokala anpassningar av utbildningen för att bättre svara mot de lokala behoven.

En fjärdedel av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Vi lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen.

Efter avslutad utbildning har du kompetensen att arbeta som platschef inom bygg- och anläggningssektorn.

Denna utbildning är för dig som arbetar inom branschen och vill höja din kompetens och ta steget upp till Platschef.