Automationstekniker bild

Automationstekniker

En automationstekniker har specialiserade kunskaper inom automation, kvalitetssystem, arbetsmiljö, styrning, materiallära, ekonomi, arbetsledning, men också förståelse för underhållsorganisation och kommunikationens roll.

Heltidsutbildningen sker på distans under två år och omfattar ett antal fysiska träffar per termin.

Utbildningen är avgiftsfri och studiestödsberättigande. Viss kurslitteratur och vissa föreläsningar på engelska kan förekomma.

Behörighetskrav
Denna utbildning ställer krav på grundläggande behörighet. Det innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Alla betyg eller intyg som du skickar in till oss ska vara skannade från originalhandlingar. För dig som saknar avslutad gymnasieutbildning, beskriv din reella kompetens i ett CV och bifoga det istället för betyg.

Kontakt
Thomas Hugo, utbildningsledare
thomas.hugo@nynashamn.se