Bryggeritekniker bild

Bryggeritekniker

Som bryggeritekniker hanterar, blandar och bereder du råvaror på ett säkert och korrekt sätt. Du har kunskap om bryggeriprocessen och känner till aktuell lagstiftning kring livsmedelshantering. Du har även kunskap om tillverkningsutrustning och hantering av denna. Utbildningen ger dig också kompetenser i mikrobiologi, HACCP och företagsekonomi.

Utbildningen är på heltid under 1,5 år och på deldistans. Utbildningen är avgiftsfri och studiestödsberättigad och kurslitteraturen är på engelska.

Behörighetskrav
Denna utbildning ställer krav på grundläggande behörighet. Det innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Du behöver ha tillräckliga kunskaper i svenska och engelska för att kunna tillgodogöra dig utbildningen som sker både på svenska och engelska.

Kontakt
Mathias Brorson, utbildningsledare
mathias.brorson@nynashamn.se