Neuropsykiatriska funktionsvariationer för barn, unga och vuxna  bild

Neuropsykiatriska funktionsvariationer för barn, unga och vuxna

Ökningen av diagnoser relaterade till neuropsykiatriska funktionsvariationer går snabbt och behovet av kompetensutveckling för medarbetare inom samhällsviktiga organisationer såsom skola, vård och omsorg mer akut än någonsin.

Utbildningen är en vidareutbildning för yrkesverksamma inom skola, vård och omsorg. Yrkeserfarenhet är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildningens innehåll eftersom kopplingen mellan teori och praktik är en röd tråd i utbildningen både vid erfarenhetsutbytet mellan de studerande och vid tillämpning i egen praktik.

Utbildningen är på distans och på kvartsfart och omfattar 40 YHP. Den omfattar fyra platsträffar på Campus Nynäshamn där man även kan välja att delta digitalt/hybrid. Upplägget innebär i regel en föreläsning i veckan med tillkommande självstudier.

Förkunskapskrav
1 år halvtid av arbete inom skola, hälso- och sjukvård, socialt arbete inklusive elevhälsa som t ex socialsekreterare, handläggare inom LSS, kurator, sjuksköterska, undersköterska, socialpedagog, behandlingspedagog, stödpedagog eller arbete inom polisen.

I samband med din ansökan behöver du styrka dina förkunskapskrav.