Processoperatör/drifttekniker kemisk industri bild

Processoperatör/drifttekniker kemisk industri

Kemiindustrin i Sverige består av över tusen svenska och utlandsägda företag. Kemiföretagen är avgörande för Sveriges gröna omställning. I Sverige finns över tusen innovations- och kemiföretag som står redo att göra stora investeringar i industrins gröna omställning.

Processoperatörer har en central roll i kemisk processindustri där de övervakar produktionslinan, styr tillverkningsprocesser och felsöker. Arbetsplatsen kan vara allt från industrier inriktade mot polymerer och plast, bioteknik, läkemedel, raffinaderier, kemikalier och papper- och massaindustri och även livsmedel.

Utbildningen
Heltidsutbildningen sker på distans och omfattar ett antal fysiska träffar per termin. Utbildningen varar i ca 1,5 år och leder till en yrkeshögskoleexamen, motsvarande SeQF-nivå 5.

Denna utbildning ställer krav på grundläggande behörighet.

Efter utbildningen kan du arbeta som exempelvis:

  • Drifttekniker
  • Maskinoperatör
  • Operatör
  • Processoperatör
  • Processtekniker