Solenergitekniker

Det är mycket stor efterfrågan på solenergitekniker på arbetsmarknaden och stor möjlighet att få ett bra jobb. Som solenergitekniker bidrar du till att fler kan producera el med hjälp av förnyelsebara energikällor.

Utbildningen ger dig kompetens att självständigt ta dig an olika delar av processen med att etablera solenergianläggningar, till exempel projektledning och rådgivning till kunder, lagstiftning och lönsamhetsberäkningar samt konkret installation och underhåll.

Utbildning är på heltid och distans under ca två år, med ett antal platsförlagda träffar varje termin. Viss kurslitteratur och vissa föreläsningar på engelska kan förekomma.

Behörighetskrav
Utbildning ställer krav på grundläggande behörighet. Det innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Du behöver ha tillräckliga kunskaper i svenska och engelska för att kunna tillgodogöra dig utbildningen som sker både på svenska och engelska.

Kontakt
Eva Fröberg, utbildningsledare
eva.froberg@nynashamn.se