Underhållstekniker bild

Underhållstekniker

Det är stor efterfrågan på underhållstekniker, särskilt gällande med automationskompetens, enligt Teknikföretagens kompetensundersökning kommer efterfrågan att öka de kommande 3–5 åren.

Den tekniska utvecklingen inom industrin accelererar allt snabbare. Att hänga med i digitalisering och automatisering är avgörande för företags konkurrenskraft såväl som för Sveriges tillväxt. Sveriges tillverkningsindustrier står för ca 20 procent av BNP och företagen vill växa. Ett av de främsta hindren är bristen på rätt kompetens. En av de yrkesroller som arbetsgivarna inom industrin har svårast att rekrytera är underhållstekniker.

Utbildningen
Heltidsutbildningen sker på distans och omfattar ett antal fysiska träffar per termin. Utbildningen varar i ca 2 år och leder till en yrkeshögskoleexamen, motsvarande SeQF-nivå 5.

Denna utbildning ställer krav på grundläggande behörighet.

Efter utbildningen kan du söka arbete som exempelvis:

  • Servicetekniker
  • Underhållsingenjör
  • Underhållstekniker