IT projektledare bild

IT projektledare

Behovet av digitalisering på alla nivåer och områden har blivit allt tydligare och Coronapandemin har förstärkt denna trend. Det har länge varit stor brist på IT-kompetens i Sverige. Implementering av nya tekniker såsom hyperautomation, molntjänster, 5G och AI pekar allt på en fortsatt stor efterfrågan.

IT-projektledare är en av de mest efterfrågade IT-kompetenser under många år framöver. Rollen är avgörande för att olika intressenter ska kunna samspela och effektivt nå funktions- och tidsmål i alla IT-projekt. En viktig del är att förstå både tekniken bakom ett IT-projekt och uppdragsgivarens respektive kundens behov av lösning och samtidigt kunna kommunicera åt båda hållen. Efterfågan på IT-projektledare är stor i hela Sverige.

Efter fullgjord utbildning ska du kunna arbeta självständigt och utifrån organisationens perspektiv leda och planera IT-projekt. Du ska arbeta på ett affärsmässigt, hållbart och kundorienterat sätt. Du ska kunna leda grupper och team i projekt- och förändringsarbete utifrån en grundläggande teknisk förståelse.

Efter genomförd utibildning har du kunskaper, färdigheter och kompetenser som gör att du kan ta ansvar i roller som affärsutvecklare IT, agil projektledare, IT-projektledare, projektledare digitalisering och uppdragsledare IT.

Kontakt
Magnus Svanström
Utbildningsledare
0340-69 74 31
076-34 33 84