Solenergiprojektör bild

Solenergiprojektör

El från solen är en snabbt växande bransch i Sverige och världen. Det investeras allt mer i solcellsanläggningar och batterilagring. Som utbildad solenergiprojektör med kunskap om helheten och alla aspekter kring projektering och installation spelar du en viktig roll för branschens fortsatta utveckling och möjlighet att möta den ökande efterfrågan.

Solenergiprojektörens arbete utförs till största delen på kontor vid datorn. En stor del i arbetet är kommunikation med kund/beställare, samt med övriga yrkesroller involverade i projekten – säljare, projektledare, montörer, elektriker, konsulter. Arbetet utgörs av att räkna på, designa/rita upp, lösa problem och planera för den för kunden bästa och mest lönsamma anläggningen utifrån gällande lagar och regelverk.

Kunden kan vara en privatperson/villaägare, ett lantbruk, en bostadsrättsförening, ett företag eller industri. Det kan handla om mindre eller större anläggningar på tak eller mark, och solparker. I framtiden tros byggnadsintegrerade anläggningar bli vanligare, samt anläggningar som kombineras med batterilagring.

Utbildningens mål
Efter genomförd utbildning har du kunskaper, färdigheter och kompetens som gör att du kan arbeta som projektör inom sol/ladd/lagring. Flera av våra examinerade studenter har också fått anställning som projektledare eller tekniska säljare i branschen.

Utbildningens innehåll
Utbildningen är bred. Det är många pusselbitar som behövs för att uppnå målet att bli en självständig projektör. Utbildningen ger kunskap om elnätets uppbyggnad och funktion och solelens roll i detta. Vidare ingår grundläggande kunskap om ellära och elinstallation, takkonstruktion, relevanta lagar och förordningar samt ritningsläsning. Vi går igenom teknik, komponenter och montagesystem och utbildar i ett av de vanligaste simuleringsverktyget – PV-Sol. Självklart introduceras du också i det för projektören viktiga verktyget Excel samt får en grund i att skapa ritningsunderlag i AutoCAD.

I vår nya utbildningsomgång har vi också lagt extra fokus på energilagring och smart styrning, som vi ser kommer stort.

 • Arbetsmiljöhänsyn vid projektering
 • Byggnormer och konstruktion
 • Elkunskap för solenergiprojektörer 
 • Energi- och elsystem
 • Energilagring och smart styrning
 • Juridik och upphandlingsprocess
 • Introduktion till AutoCAD 
 • Lönsamhets kalkylering och investeringsbedömning
 • Montage och installationsprocessen 
 • Projektekonomi
 • Projektering och anbud utifrån förfrågningsunderlag
 • Solcellsanläggningar: teknik och komponenter
 • Simulering, design och projektering av solcellsanläggning
 • Tillämpad matematik och Excel
 • LIA – lärande i arbete (20 veckor)
 • Examensarbete

Mer information om studieorter
Du söker plats på utbildningen i Varberg eller till någon av våra satellitorter Lidköping eller Uddevalla. På dessa orter följer du undervisningen digitalt tillsammans med dina klasskamrater på orten, i realtid från Varberg (eller där utbildarna befinner sig). Att undervisningen sänds digitalt kan öppna upp för möjligheter att delvis delta i utbildningen på distans. Kontakta ansvarig utbildningsledare för att höra mer om utbildningens upplägg.

Kontakt
Anneli Zell
0340-69 74 41