Systemutvecklare .NET

Digitalisering i samhället fortsätter att öka kraftigt, inte minst genom vår nya mobilitet med alla de tjänster som numera levereras över smarta mobiler och plattor via molntjänster, handelsplatser och finansiella applikationer. Behovet av systemutvecklare är mycket stort och många företag kan inte växa på grund av brist på kompetens.

Att jobba som systemutvecklare idag handlar framförallt om att förstå och tillmötesgå användarens allt högre krav samtidigt som man ska bygga stabila och säkra systemlösningar.

Smarta mobiler och plattor är nu en naturlig del i människors vardag. Idag förväntar sig användarna att hitta i stort sett all information man behöver, sköta sina bankaffärer, handla, boka, navigera och kommunicera via appar och avancerade webbtjänster. Kraven på enkelhet och effektivitet har ökat markant.

Utbildningen ger dig framförallt kunskaper inom utveckling av backendkod men även frontend finns med i utbildningen. Backend är den teknik och programmering som påverkar en hemsida eller mjukvaras funktionalitet. Backendkoden kommer se till att det blir rätt när servrar och databaser kommunicerar med varandra.  Dessa resultat presenteras sedan på ett begripligt och visuellt sätt för slutanvändaren genom frontendkod.

Utbildningens mål
Efter genomförd utbildning har du kunskaper, färdigheter och kompetenser som gör att du kan ta ansvar i rollen som systemutvecklare, webbutvecklare, systemarkitekt, applikationsutvecklare, mjukvaruutvecklare mm. Utbildningen kommer att ge dig en mycket bred baskunskap kring de nya digitala verktygen och teknikerna. Du kommer att ha färdigheter att hantera och utveckla program och applikationer samt integrera dessa med servermiljöer, databaser och mobila system. Du lär dig om objektorienterad programmering i C#, agil systemutveckling, att designa och utveckla databaser, utveckling av webbplatser, API:er och ramverk. Javascript, HTML och många andra spännande områden.

Utbildningens innehåll i korthet

 • Agil systemutveckling i team
 • Avancerad .NET
 • Avancerad systemutveckling med ASP, .NET
 • Databasutveckling och databasadministration
 • Examensarbete
 • LIA 1 Grundläggande systemutveckling
 • LIA 2 Avancerad systemutveckling
 • Objektorienterad programmering
 • Systemtestning för frontendutvecklare
 • Utveckling med C#
 • Webbutveckling

Kontakt
Pär Wiik
0702-51 32 44