Systemutvecklare .NET

Digitalisering fortsätter att öka kraftigt, inte minst genom vår nya mobilitet med alla de tjänster som numera levereras över smarta mobiler och plattor via molntjänster, handelsplatser och finansiella applikationer. Behovet av systemutvecklare är mycket stort och många företag kan inte växa på grund av brist på kompetens.

Smarta mobiler och plattor blir allt mer ett universalverktyg i var mans hand. Idag förväntar sig användarna att hitta i stort sett all information man behöver, sköta sina bankaffärer, handla, boka, navigera och kommunicera via appar och avancerade webbtjänster. Kraven på enkelhet och effektivitet har ökat markant. Detta märks inte minst på frontend-sidan, där det idag finns ett akut behov av kunskap och kompetens inom bland annat .NET, JavaScript, HTML5 och CSS3.

Utbildningens mål
Efter genomförd utbildning har du kunskaper, färdigheter och kompetens som gör att du kan ta ansvar i rollen som systemutvecklare .NET, webbutvecklare, systemarkitekt, applikationsutvecklare, programmerare samt mobil/app-utvecklare. Utbildningen kommer att ge dig en mycket bred baskunskap kring de nya digitala verktygen och teknikerna. Du kommer att ha färdigheter att hantera och utveckla program och applikationer samt integrera dessa med servermiljöer, databaser och mobila system.

Utbildningens innehåll i korthet

 • Agil systemutveckling i team 
 • Avancerad .NET 
 • Avancerad systemutveckling med ASP, .NET 
 • Databasutveckling och databasadministration 
 • Examensarbete 
 • LIA 1 Grundläggande systemutveckling 
 • LIA 2 Avancerad systemutveckling 
 • Objektorienterad programmering 
 • Systemtestning för frontendutvecklare 
 • Utveckling med C# 
 • Webbutveckling

Kontakt
Pär Wiik
0702-51 32 44

Händelser

december 2022

onsdag
7
december

SACO studentmässa

  • Äger rum 7 december på Malmömässan