Agile Project Manager

Agile Project Manager ger dig en gedigen kompetensbas inom agil- och plandriven projektledning. Du lär dig att planera och leda projektet med kundens mål som ledstjärna. Du får lära dig hur team fungerar samt vilken sorts ledarskap du ska tillämpa i olika situationer. Mer specifikt lär du dig agila och plandrivna projektmetoder, personligt och situationsanpassat ledarskap, change management, teambuilding, gruppdynamik, projektkommunikation, målstyrning, konflikthantering och mycket mer.

LIA hos ledande branschföretag
Som en del av utbildningen gör du LIA (Lärande i arbete) och utgör 25% av utbildningen. LIAn fördjupar ditt lärande och du får värdefulla arbetserfarenheter. Vi samarbetar med en rad ledande branschföretag.

Stark efterfrågan på agil kompetens
Agila projektledare efterfrågas starkt. Sverige behöver minst 4600 projektledare med agil kompetens på fyra års sikt (rapporten ”IT-kompetensbristen).

Vår utbildning ”Agile Project Manager” möter arbetslivets rekryteringsbehov och ger den kompetensprofil du behöver för att utvecklas i en spännande, dynamisk ledarroll. Våra föreläsare är några av branschens mest kunniga inom agil metodik, affärsutveckling, ledarskap och projektstrategi.

Yrkesrollen är under stark frammarsch och behövs inte bara inom IT, utan även hos andra branscher och inom offentlig verksamhet. Exempel på titlar och yrkesroller för dig efter examen är;

  • Agile Project Manager
  • Agile Project Leader
  • Agile Coach
  • Scrum Master
  • Process Leader
  • Team Lead
  • Technical Project Leader


Kontakt
Miriam Skogsäng Lund
Head of education Agile project manager, Agile project leader