Arctic Hospitality Leader

Turistnäringen i Swedish Lapland växer kraftigt. Vi behöver ditt värdskap och din kompetens för att stolt och varsamt visa världen alla unika upplevelser och aktiviteter i Europas sista bevarade vildmark.

Arctic Hospitality Leader ger dig kompetens att marknadsföra och genomföra guidning, värdskap och turistaktiviteter. Allt detta kopplas till upplevelser i Swedish Lapland. På vårt campus i Boden Business Park bor du i direkt anslutning till skolan.

Hela utbildningen genomförs i direkt samverkan med besöksnäringen i Swedish Lapland. Som en viktig del av utbildningen gör du LIA (Lärande i arbete) sista terminen, vilket utgör ca 25% av utbildningen. På så sätt bygger du nätverk och skapar relationer med framtida arbetsgivare redan under studietiden.

Exempel på yrkesroller som du kan söka efter examen är:

  • Arctic Hospitality Leader
  • Event & Experience Leader
  • Turistbyråchef Driftansvarig hotell (operation manager)
  • Guide, reseledare och värd
  • Konceptutvecklare turism


Kontakt
Lina Ekström Morin
Head of education Arctic Hospitality leader, Site manager Boden
0702-214 630