Tillgänlighet enligt EAA bild

Tillgänlighet enligt EAA

Lär dig skapa digitala gränssnitt som är tillgängliga för alla och uppfyller de senaste lagkraven. Säkerställ att dina digitala produkter och tjänster är användbara för alla, inklusive personer med funktionsnedsättningar.

Fördelarna med att behärska digital tillgänglighet är många, och behovet av denna kompetens växer snabbt. Genom att integrera tillgänglighetsstandarder i dina projekt kan du inte bara undvika juridiska sanktioner utan också öka användarnöjdheten och nå en bredare kundbas. Det leder till högre kvalitet på de slutgiltiga produkterna och tjänsterna, samt bidrar till ökad kundlojalitet.

Metodiken innebär en win-win situation, där både företag och utvecklare kan skapa mer inkluderande och lönsamma digitala lösningar.

Denna typ av kompetens är mycket eftertraktad inom IT- och teknikbranschen, och expertisen är idag väldigt efterfrågad.

Kursen
Kursen är en upskill-utbildning för dig som redan har kunskaper inom utveckling/testing. Kursen läser du på distans på halvtid under 12 veckor, vilket möjliggör att du kan studera vid sidan av annan sysselsättning.

Efter kursen
Fler företag, både inom den offentliga och privata sektorn, behöver anpassa sina produkter och tjänster för att uppfylla dessa krav. Detta skapar ett stort behov av specialister inom tillgänglighet.

Som expert på digital tillgänglighet kommer du att vara en ovärderlig tillgång för:

  • IT- och mjukvaruföretag: Hjälpa dem att utveckla och anpassa produkter enligt tillgänglighetskrav.
  • Offentliga sektorn: Implementera och övervaka tillgänglighetsstandarder i offentliga digitala tjänster.
  • Konsultföretag: Erbjuda rådgivning och stöd till företag som behöver uppfylla tillgänglighetskraven.
  • Bank- och finanstjänster: Anpassa digitala tjänster för att vara tillgängliga för alla användare.

Behörighet
För att söka utbildningen krävs att du har särskilda förkunskaper enligt följande:

  • Yrkeshögskoleutbildning eller högskoleutbildning med inriktning utveckling eller förvaltning kring information, tillgänglighet, användarbarhet, UX och teknik, för webb eller mobila applikationer inom data/IT